Risør kommune har i brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gitt beskjed om at kommunen gjerne tar i mot flyktninger fra Ukraina, også på kort varsel. Dette blir altså et mottak av flyktninger utover de som kommunestyret allerede har vedtatt å motta i år.

Kommunestyret har etter anmodning vedtatt å motta 13 flyktninger, men kan øke tallet til 21 hvis flyktningsituasjonen endrer seg.

Kriseledelsen i Risør kommune har vært samlet søndag formiddag for å vurdere varselet om store snømengder og mye vind i Risør og nabokommuner. Bakgrunnen er et møte kommunene i Agder har hatt med Statsforvalteren i Agder i morges. Statsforvalteren har videresendt varsel om store snømengder, oransje nivå, for østre deler av Agder (tilsvarende tidligere Aust-Agder). Varselet gjelder umiddelbart og til i morgen klokka 0600. Det ventes lokalt opp til 40 cm snø i perioden, mest langs kysten.

Agder fylkeskommune forvalter ulike tilskuddsordninger med friluftslivsformål. Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til aktivitet og til tilrettelegging for friluftsliv. Søknadsfrist er 1. februar.

Risør kommunes Vernepris 2021 tildeles familien Pande Horn for deres forbilledlige istandsetting og tilbakeføring av kulturmiljøet «Odden», Søndeled. Arbeidet er utført med tidsriktige detaljer, materialer og byggeskikk og eierne har modernisert og tatt i bruk de gamle bygningene på en inspirerende helhetlig måte.

Risør har i dag fått en byhistorie som opplyser og engasjerer. Vi har fått en kilde til kunnskap om oss selv, samt et underlag for opplyst debatt og undring over hvem vi er og hvorfor vi har blitt som vi har blitt. Bildet av Risør er tegnet både dypt og bredt, men mange vil savne noe og ønsker å fortelle historien på en annen måte. Det er etter min oppfatning en styrke og en nødvendighet ved et historieverk.

Risør var sterkt representert på nordisk trehusby-konferanse i Helsingør i Danmark torsdag og fredag. Det ble vist flere eksempler på hvordan Risør ivaretar og fornyer trehusbyen.

Det er ikke lenger barnehageaktivitet i Randvik Gård, og kommunen ønsker å komme i kontakt med aktører som har ønsker om å etablere ny aktivitet i bygget.

 

I september åpnet den nye korttidsavdelingen på Frydenborgsenteret og i den anledning har det kommet to nye flotte kunstverk rett utenfor. Et veggmaleri av Marius Martinussen og en skulptur av Espen Dietrichson.  Er vi ikke heldige? 

Årets NRK TV-aksjon skal gå til Plans kamp mot barneekteskap og for jenters rett til beskyttelse og utdanning.  Årets aksjonsdag er søndag 24. oktober. Målet er at alle i Risør skal få besøk av en bøssebærer og skal få anledning til å bidra denne dagen.

Vi gratulerer Tjenna barnehage, Fargeskrinet barnehage, Trollstua barnehage og Hope oppvekstsenter med miljøfyrtårnsertifisering!