Her finner du referat fra FAU og hvem som er medlemmer. 

Vi feirer Frivillighetens dag med vår egen frivillighetskonferanse i Risør!! 

Trykk her for å melde deg på

 

Høsten er tiden på året da det skjer flest viltpåkjørsler. Å kjøre på en elg eller et rådyr kan være både skremmende og farlig. En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for det påtrufne dyret og kan også medføre personskade.

Frivilligheten er en av Risørs viktigste ressurser. Noen har prøvd å regne ut hvor mange timer frivillighet som legges ned i kommunen i løpet av ett år. Det er tusenvis av arbeidstimer, men regnestykket kan umulig bli eksakt for frivilligheten er så mangfoldig.

Pop-up Campus 2022 i Risør var en stor suksess! 30 studenter fra UiA (Kristiansand) og Fagskolen Kristiania (Oslo) har jobbet intensivt med designmetoden for å finne fram til nye og kreative løsninger for samfunnsutfordringer i småbyer.   Flerfoldige innovative ideer for Risør poppet opp, tenk på en ZIP-line over sentrum, en start up camp, en samarbeidsplan for å knytte voksne og ungdom sammen ; en propell som driver samarbeid mellom voksne og ungdom framover, et aktivitetshus og mye mer!  Den røde tråden i de forskjellige ideene var ungdom og det å skape en ringvirkning gjennom aktiviteter for, og skapt i sammen med ungdom!

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom. Kurset går over seks kvelder, med ulike temaer og foredragsholdere.

Kommunestyret har vedtatt at TV-aksjonskomiteen kan utbetale stimuleringsmidler til velforeninger som deltar på «Dugnadsdagen». Potten pålydende kr. 60.000.- vil fordeles likt mellom alle velforeninger som deltar.

Hensikten med Dugnadsdagen er å synliggjøre velforeninger i kommunen, styrke frivillig initiativ samt å bistå velforeningene med rekruttering. Aktiviteten vil forhåpentligvis også bidra til økt oppslutning om eget nabolag, og i tillegg gjøre TV-aksjonen til noe som er «lokalt så vel som nasjonalt». 

Tilskuddsordningen skal forvaltes ut fra at fylkeskommunen er forvaltningsansvarlig for høstbare arter av innlandsfisk. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til økt interesse for innlandsfisk og kultiveringsarbeid. Det kan søkes om tilskudd opp til kr 20 000.

Vil du bidra til at et nytt og fremmed land blir litt mindre fremmed? Det har du mulighet til som Risørfadder for en flyktning.

Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester.