Gjennom 2022 har vi hatt samtaler med ulike brukergrupper, kunstnerne, remote-kontordeltakere og flere kulturinteresserte aktører. I de samtalene har vi hørt en gjentakende utfordring.

Onsdag 7. desember var det inspirasjonsdag for alle ansatte i Risør kommune, der Peder Kjøs holdt et foredrag for oss med ensomhet og utenforskap som et veldig viktig tema.

Årets Renholder 2022 jobber i Risør kommune og heter Isabelle Sirkka!

Her finner du referat fra FAU og hvem som er medlemmer. 

Vi feirer Frivillighetens dag med vår egen frivillighetskonferanse i Risør!! 

Trykk her for å melde deg på

 

Høsten er tiden på året da det skjer flest viltpåkjørsler. Å kjøre på en elg eller et rådyr kan være både skremmende og farlig. En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for det påtrufne dyret og kan også medføre personskade.

Frivilligheten er en av Risørs viktigste ressurser. Noen har prøvd å regne ut hvor mange timer frivillighet som legges ned i kommunen i løpet av ett år. Det er tusenvis av arbeidstimer, men regnestykket kan umulig bli eksakt for frivilligheten er så mangfoldig.

Pop-up Campus 2022 i Risør var en stor suksess! 30 studenter fra UiA (Kristiansand) og Fagskolen Kristiania (Oslo) har jobbet intensivt med designmetoden for å finne fram til nye og kreative løsninger for samfunnsutfordringer i småbyer.   Flerfoldige innovative ideer for Risør poppet opp, tenk på en ZIP-line over sentrum, en start up camp, en samarbeidsplan for å knytte voksne og ungdom sammen ; en propell som driver samarbeid mellom voksne og ungdom framover, et aktivitetshus og mye mer!  Den røde tråden i de forskjellige ideene var ungdom og det å skape en ringvirkning gjennom aktiviteter for, og skapt i sammen med ungdom!

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom. Kurset går over seks kvelder, med ulike temaer og foredragsholdere.

Kommunestyret har vedtatt at TV-aksjonskomiteen kan utbetale stimuleringsmidler til velforeninger som deltar på «Dugnadsdagen». Potten pålydende kr. 60.000.- vil fordeles likt mellom alle velforeninger som deltar.

Hensikten med Dugnadsdagen er å synliggjøre velforeninger i kommunen, styrke frivillig initiativ samt å bistå velforeningene med rekruttering. Aktiviteten vil forhåpentligvis også bidra til økt oppslutning om eget nabolag, og i tillegg gjøre TV-aksjonen til noe som er «lokalt så vel som nasjonalt». 

Nytt fra kommunen

Kunngjøringer
Se alle kunngjøringer

 

Følg oss på Facebook