Barnehage og skole

Skolene og barnehagene våre er viktige i lokalsamfunnet, hvor samarbeid skaper et godt miljø for alle. Vi sikrer et trygt sted å lære og vektlegger vennlighet, respekt og mangfold. 

Innmelding av 1. trinn og nye elever

Søknadsfrist for innmelding 1. trinn er 15. mars 2024