Barnehage og skole

Skolene og barnehagene våre er viktige i lokalsamfunnet, hvor samarbeid skaper et godt miljø for alle. Vi sikrer et trygt sted å lære og vektlegger vennlighet, respekt og mangfold. 

Hovedopptak barnehager i Risør 2024

I hovedopptak tildeles plasser fra og med august til barn bosatt i kommunen og som er ett år eller eldre i august. Det tildeles også plasser i september, oktober og november for de barna som fyller ett år disse månedene. 

Søknadsfrist 1. mars.

Innmelding av 1. trinn og nye elever

Søknadsfrist for innmelding 1. trinn er 15. mars 2024