Inkludering av barn og unge

Den nasjonale tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge”  lyses ut årlig og søknadsfristen for 2024 er 3. november. Skjema og mer informasjon finnes i Bufdirs søknadsportal

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Malin Paust, som kan veilede i bruk av søknadsskjemaet, og drøfte hvordan ulike tiltak kan utfylle og forsterke hverandre.  

Alle potensielle søkere i kommunen, også private aktører og frivillige organisasjoner, har like muligheter til å søke på tilskuddsordningen. Etter at søknadene er gjort tilgjengelige fra Bufdir, skal kommunen rangere søknadene som er sendt inn via kommunen fra andre søkerorganisasjoner. Fristen for rangering av søknadene er i januar, og svar fra Bufdir kommer i april-mai.    

Tidligere mottakere av tilskudd til tilbud for barn og unge i Risør kommune er FUN365 (tilbudet har opphørt), WePlay, UngNorge Sør, Humlens Have og Risør kommune. 

Risør kommune fikk for 2022 tildelt kr. 189 000, kr. 226 000 i 2023 og kr. 189 000 i 2024.

I 2023 er tilskuddet hovedsakelig benyttet til

 • Utvikling av uteområdet på Risør ungdomsskole
 • Utlånssystem og utstyr til Utlånssentralen
 • Viderefordeling til aktivitetstilbud ved Ungdomslaget Idun,  Ungdomsbedrift ved Risør vgs “Dilla UB”,  med flere
 • Deltakeravgifter til svømming, speidertur og Humlens Haves sommerleir
 • Lønnsmidler til ungdom i arbeidstrening i UngNorge Sørs butikk
 • Ungdomskontakt og -aktivitetstilbud

I 2022 ble tilskuddet benyttet hovedsakelig til følgende tiltak: 

 • Livredningskurs i sjø for ansatte i barnehage og skole, samt frivillige
 • Forberedende kurs til Båtførerprøven for elever ved Risør ungdomsskole
 • Treffsted på Hope Oppvekstsenter
 • Treffsted på bakrommet i Motorbygget på Kjempesteinsmyra
 • Egenandel for fire barn på Humlens Haves sommerferietilbud
 • Lønnsmidler til ungdom i arbeidstrening i UngNorge Sørs butikk
   
Illustrasjonsbilde for Bufdirs tilskuddsordning Inkludering av barn og unge. Fotograf Tine Poppe - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Bufdirs informasjonsside om tilskuddsordning og bilde av to barn Tine Poppe