Vann, avløp og renovasjon

Dialogmøte om utbygging av kommunalt vann og avløp (VA), Krabbesund-Fie

Det ble avholdt dialogmøte med fastboende, hyttebeboere og Risør kommune torsdag 6. juli 2023 på Hope oppvekstsenter. 
Her finnes presentasjonen som ble holdt på møtet (PDF, 3 MB)


Sivbedet på Randvik

Her kan du lese en samleartikkel med oppdateringer vedrørende driftsutfordringene som har vært i sivbedet på Randvik