Vann, avløp og renovasjon

Fjerning av slam i sivbedet på Randvik

Risør kommune skal grave ut og fjerne slam fra et kammer i sivbedet ved Randvik renseanlegg. Arbeidet er planlagt gjennomført fra 6. - 8. mars og kan føre til problemer med lukt i nærområdet. I tillegg vil det bli en del anleggstrafikk mellom sivbedet og RTA på Hestemyr hvor slammet skal leveres.

Slam er levert til sivbedet fra Randvik renseanlegg siden 2002 og hittil er 3 av 8 kammer blitt tømt. Etter hvert som de enkelte kamrene blir fulle må de tømmes, arbeidet som skal utføres nå er en del av normal rutine for anlegget.
 

Her kan du lese en samleartikkel med oppdateringer vedrørende driftsutfordringene som har vært i sivbedet på Randvik.
I denne artikkelen kan du også se to timelaps-videoer som viser utviklingen 
av siv i det ene kammeret som hadde driftsutfordringer i 2021.