Vannmåler

Risør kommune sender ut SMS-varsel om vannmåleravlesning i begynnelsen av desember for forbruket av vann og avløp i 2020.. Du som har vannmåler i Risør kommune vil få en melding på SMS hvor vi ber om at du returnerer vannmålerens stand på SMS. Vi har sendt meldingen til det nummeret du er registrert med i offentlige registre, eller at vi har registrert nummeret fra før. Der vi ikke finner noe mobilnummer vil vi sende ut papirskjema som du kan fylle ut eller registrer på nettet selv.

Slik leser du av

Abonnenten svarer på mottatt SMS med den avleste m³-mengden. IKKE ta med desimaler (tall bak komma).  Du må heller ikke skrive noen tekst i meldingen, som hilsen eller annet informasjon.

Det skal kun stå tall i svarmeldingen til kommunen.    

De vi ikke når på mobil, får tilsendt avlesningskort i posten.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan installere vannmåler.

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du selv ta kontakt med en godkjent rørlegger som installerer vannmåler og sender søknad om sanitæranlegg til kommunen. Se skjema her innmeldingsskjema.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere og betales av hjemmelshaver. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Måleren leier du av Risør kommune.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg eller kombinerte bygg (bolig/næring) skal ha vannmåler. For boliger og fritidsboliger er det frivillig.

 
Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde av vannmåler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unngå lekkasje

Vi oppfordrer alle å undersøke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.
For å finne ut av dette: Steng alle tappekraner og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Dersom du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører at toalettet ”suser”, har du lekkasje.
Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.