Vannmåler

Her kan du logge deg på for å registrere standen på vannmåleren din.

 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan installere vannmåler der måleren kan plasseres frostfritt.

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du selv ta kontakt med en godkjent rørlegger som installerer vannmåler og sender søknad om sanitæranlegg til kommunen.

Rørleggermelding

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere og betales av hjemmelshaver. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Måleren leier du av Risør kommune.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg eller kombinerte bygg (bolig/næring) skal ha vannmåler. For boliger og fritidsboliger er det frivillig.

Illustrasjonsbilde av vannmåler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unngå lekkasje

Vi oppfordrer alle å undersøke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.
For å finne ut av dette: Steng alle tappekraner og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Dersom du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører at toalettet ”suser”, har du lekkasje.
Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.

Bestemmelser om vannmålere kan du lese her. (PDF, 16 kB)