Vannmåler

I nå er det tid for vannmåleravlesning for forbruket äv vann og avløp i 2019, og i år igjen kan du sende inn din vannmåler avlesning på SMS. Du som har vannmåler i Risør kommune skal nå ha fått en melding på SMS hvor vi ber om at du returnerer vannmålerens stand på SMS. Vi har sendt meldingen til det nummeret du er registrert med i offentlige registre, eller at vi har registrert nummeret fra før. Der vi ikke finner noe mobilnummer vil vi sende ut papirskjema som du kan fylle ut eller registrer på nettet selv.

 

Slik leser du av

Abonnenten svarer på mottatt SMS med den avleste m³-mengden. IKKE ta med desimaler (tall bak komma).  Du må heller ikke skrive noen tekst i meldingen, som hilsen eller annet informasjon.

Det skal kun stå tall i svarmeldingen til kommunen.    

De vi ikke når på mobil, får tilsendt avlesningskort i posten.

Har du spørsmål ta kontakt med  saksbehandler Lise Frøyna epost lise.froyna@risor.kommune.no eller på telefon 37 14 96 33.


Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg. 

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2.  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Vi gjør også oppslag mot www.1881.no.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no
da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan installere vannmåler.

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du selv ta kontakt med en godkjent rørlegger som installerer vannmåler og sender søknad om sanitæranlegg til kommunen. Se skjema her innmeldingsskjema.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Måleren leier du av Risør kommune.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg eller kombinerte bygg (bolig/næring) skal ha vannmåler. For boliger og fritidsboliger er det frivillig.

 
Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde av vannmåler