Ansattoversikt


IKT - samarbeidet DDØ

Ansatte i avdelingen IKT - samarbeidet DDØ
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder IKT DDØ 901 08 066 vegrjo@vegarshei.kommune.no

DDØ IKT med arbeidssted Vegårshei kommune.

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 37 14 96 35 916 48 522 Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no

Risør kommune

Ansatte i avdelingen Risør kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00 post@risor.kommune.no
Tjenestekartlegger/saksbehandler i enhet for habilitering 476 77 725 gina.habesland@risor.kommune.no
Førstesekretær 957 42 251 anne.thoresen.roed@risor.kommune.no
Saksbehandler 476 74 226 gina.m.sell@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og omsorg 37 14 97 09 916 27 993 Per.Christian.Andersen@risor.kommune.no
37 14 97 09 916 27 993
Saksbehandler 37 14 97 14 901 93 391 Mona.Ramleth@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Prosjekt/Saksbehandler 945 00 042 staale.sjaavaag@risor.kommune.no
Hovedverneombud for Risør kommune 37 14 96 00 944 87 629 Therese.slangsvold@risor.kommune.no

Startet som hovedverneombud 1.1.2018.

Kommuneoverlege 920 20 078 hans.tomter@risor.kommune.no

Kommunelege, smittevernlege i delt stilling med Tvedestrand kommune.

Kjøkkensjef 37 14 97 16 908 77 290 Unni.Oyen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret/kjøkkenet

Risør kommune - Helse og omsorg - Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder, Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Telefonnummer sentralbord: 479 93 333

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

479 93 333 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet for sykehjem

Ansatte i avdelingen Enhet for sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 linda.alfsen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Langtidsavdeling 1 912 40 355
Langtidsavdeling 1 911 34 830
Langtidsavdeling 1 941 66 803
Langtidsavdeling 2 915 77 130
Langtidsavdeling 2 476 87 331
Langtidsavdeling 2 477 12 207
Langtidsavdeling 2 913 44 233
37 14 96 92

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier landtidsavdelng 1 945 05 392 kaia.gronvold@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier langtidsavdeling 2 416 68 268 Anne.Hovland@risor.kommune.no
37 14 97 16 908 77 290

Frydenborgsenteret

480 41 492

Frydenborgsenteret

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Habilitering

Ansatte i avdelingen Enhet Habilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenestekartlegger/saksbehandler i enhet for habilitering 476 77 725 gina.habesland@risor.kommune.no
Enhetsleder habilitering 37 14 97 34 918 11 493 anne.marie.magnussen@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Habilitering - Enhet Linken arbeids- og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet Linken arbeids- og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Linken Arbeids- og aktivitetssenter 37 14 95 70 916 27 735 Kari.Gundersen@risor.kommune.no

Linken arbeids- og aktivitetssenter ligger i Caspersensvei 41.

37 14 95 73
37 14 95 74
37 14 95 71
37 14 95 76
37 14 95 75
37 14 95 72
Gruppeansvarlig Linken Arbeids- og aktivitetssente 37 14 95 70 Svein.Wiik@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Helse

Ansatte i avdelingen Enhet Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 37 14 97 63 902 29 124 Renate.Arntsen@risor.kommune.no
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen 37 14 97 62 945 08 419 Inger.Urfjell.Asdal@risor.kommune.no

Send gjerne sms

Førstesekretær 37 14 97 65 veronica.dahlstrom@risor.kommune.no
Helsesykepleier 902 99 788 ddoranei@risor.kommune.no
Systemkoordinator Individuell Plan (IP) 918 30 135 Elin.Evensen@risor.kommune.no

Arbeidssted kommunehuset.

Enhetsleder Helsetjenester 37 14 97 33 911 31 590 bjorn.haugersveen@risor.kommune.no
37 14 97 65

Krags gate 48B

Åpen mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30

Postadresse: Risør helsestasjon, Krags gate 48B, 4950 Risør

Fagansvarlig helsesykepleier 37 15 37 63 908 84 881 solveig.lokke.kvinnesland@risor.kommune.no
Kommunepsykolog 906 72 974 eric.nonseid@risor.kommune.no
Helsesykepleier/familieterapi 37 14 97 66 902 84 115 Hilde.Nordal@risor.kommune.no

Skolehelsetjenesten Risør barneskole tlf.: 37 14 30 57

Helsesykepleier/Spes. Spe-og småbarns psykiske helse 37 14 97 63 482 68 807 Anita.Ronningen.Sandberg@risor.kommune.no
Fysioterapeut 992 62 037 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hver tirsdag 945 08 404
Korttidsavdeling 902 74 180
Hjelpemiddeltekniker 37 14 96 28 975 15 182 anders.berg@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig Hjemmetjenesten 489 96 379 Bodil.Gammelseter@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615 Asta.Hegdahl@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Dagsenter 474 64 254 Ruth.Homme@risor.kommune.no
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering og enhet psykisk helse og rus 970 30 664 Ingeborg.Hemminghytt.Morka@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier 913 55 670 astrid.t.rasmussen@risor.kommune.no
Fysioterapeut 482 07 004 Hilde.Skoglund@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Dagsenteret 906 05 908 Ina.Svenningsen@risor.kommune.no
Fagutvikler rehabilitering 945 08 396 christine.kasin.sonningdal@risor.kommune.no
Fysioterapeut 992 62 037 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no
Kreftkoordinator 904 75 251 kreftkoordinator@risor.kommune.no
905 32 611
Fysioterapeut 901 58 514 Silje.Vaerland@risor.kommune.no
Fysioterapeut 468 36 206 bethine.harila.walle@risor.kommune.no
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger 480 02 497 tanja.wang@risor.kommune.no
Ergoterapeut 481 23 190 Caroline.Syrdal.Stenersen@risor.kommune.no

Syn og hørsel

Ergoterapeut 37 14 97 18 482 07 003 Britt.Ostby@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Enhet psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 82 757

Betjent fra kl. 15.30 - 21.00 i hverdager,
og fra kl. 8.30 - 21.00 helg og helligdager. 

Fagutvikler 480 97 280 kristine.aas@risor.kommune.no
945 08 406 hilde.anfinsen@risor.kommune.no
474 56 471 Anne.Borghild.Bergem.Klemsdal@risor.kommune.no
474 64 387 Trine.Bakkane@risor.kommune.no
945 10 549 mona.danielsen@risor.kommune.no
olav.danielsen@risor.kommune.no
941 32 927 Frida.Fred.Dorsdal@risor.kommune.no
488 91 009 Sharon.Gloersen@risor.kommune.no
941 34 031 Trine.Jensen@risor.kommune.no
991 67 536 Asne.Austvik.Johansen@risor.kommune.no
901 63 468 siri.lunden@risor.kommune.no
948 19 996 Marianne.Lovdal2@risor.kommune.no
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering og enhet psykisk helse og rus 970 30 664 Ingeborg.Hemminghytt.Morka@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

958 82 604 gunnar.nyberg@risor.kommune.no
918 65 485 inge.ramskjaer@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Saksbehandler 476 74 226 gina.m.sell@risor.kommune.no
474 56 471 Ann.Kristin.Stamso@risor.kommune.no
Fagutvikler 945 08 405 trine.strand@risor.kommune.no
941 34 694 stine.karlsen.tjelmeland@risor.kommune.no
945 10 185 Geir.Hakon.Valandsmyr@risor.kommune.no

Risør kommune - Kommunedirektør - Politisk sekretariat

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver politisk sekretariat 977 71 108 sunniva.helland@risor.kommune.no
Konsulent 37 14 96 38 454 36 220 Eva.Swane@risor.kommune.no

Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet eiendom og teknisk

Ansatte i avdelingen Enhet eiendom og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 01 38 88
175
110 37 01 38 88 postmottak@arendal.kommune.no
Avd.leder Tekniske tjenester 37 14 96 30 916 97 985 odd.arne.borset@risor.kommune.no

Tekniske tjenester

Avdelingsingeniør, vann og avløp 37 14 96 89 406 28 602 nina.lieng.christiansen@risor.kommune.no
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 einar.werner.froyna@risor.kommune.no
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 einar.werner.froyna@risor.kommune.no
Saksbehandler 995 33 845 Lise.Froyna@risor.kommune.no

Kommunale eiendomsgebyr, parkering, spillemiddler

Avdelingsleder - Østre Agder Brannvesen 489 95 314
Driftsingeniør, bygg 37 14 96 53 993 58 387 kay.henning.holum@risor.kommune.no
Avdelingsleder Eiendom 37 14 96 25 945 08 398 Jurij.Kirol@risor.kommune.no
Formann eiendom 481 55 895 geir.lyngaas@risor.kommune.no
Avdelingsleder Renhold 37 14 96 15 481 38 700 Turid.Reiersen@risor.kommune.no

Renhold

945 21 111
37 14 36 00 rta@rta.no

Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS

Interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei

Prosjektingeniør, bygg 37 14 96 60 907 80 811 Tom.thorvaldsen@risor.kommune.no
Saksbehandler 37 14 96 78 995 86 808 marit.mo.wroldsen@risor.kommune.no

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt

Avdelingsingeniør, VA- og komm.tekniske prosjekter 37 14 96 75 lcz@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef skole og barnehage 37 14 96 96 934 68 211 beate.aas@risor.kommune.no
Barnehagefaglig rådgiver 37 14 96 61 janne.broms@risor.kommune.no
Rådgiver 976 13 288 malin.paust@risor.kommune.no

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker

Skolefaglig rådgiver 900 36 388 tore.saethermoen@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Hope oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Enhet Hope oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 37 14 90 80 412 58 483 silje.christensen@risor.kommune.no

Enhetsleder Hope oppvekstsenter, rektor Hope skole og styrer Hope barnehage

37 14 90 87 silje.christensen@risor.kommune.no
37 14 90 80 silje.christensen@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 unn.torill.aasboe@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 50 bernhard.arntsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 ane.guro.ausland@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 frode.ausland@risor.kommune.no
Kantineleder 37 14 30 50

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 birte.faersnes.dahle@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Sosiallærer 37 14 30 85 elin.eliassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 marius.ellefsen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 Stine.Palmyr@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 inger.gjermundsen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Rådgiver 37 14 30 55 steinar.gundersen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Spesiallærer 37 14 30 75 anita.haavig@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 15 30 75 reidun.hansen@risor.kommune.no
Fagarbeider 37 14 30 81 randi.hope@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 60 tellef.kveim@risor.kommune.no
Inspektør 37 14 30 53 jan.lillefjaere@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 37 14 30 51 920 83 172 mads.stebekk.moe@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 65 kjell.nordal@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 gry.m.naess@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Fagarbeider 37 14 30 81 lisbeth.ormshammer@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 Karin.Beathe.Oseid@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 per.herman.skuland@risor.kommune.no
Fagarbeider 37 14 30 81 merete.stebekk@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 85 tone.gry.stiansen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Konsulent og kontaktperson Visma skole 37 14 30 50 Miriam.Sorbo.Eriksen@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 75 olav.thomassen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Inspektør 37 14 30 52 grethe.oliver.vogt@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Søndeled skole

Ansatte i avdelingen Enhet Søndeled skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær Søndeled skole 37 14 93 50 Lillian.Dale@risor.kommune.no

Telefon direkte: 37 14 93 52

Enhetsleder og rektor Søndeled skole 37 14 93 50 gro.hellerdal@risor.kommune.no

Telefon direkte: 37 14 93 51

37 15 63 28

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Trollstua barnehage

Ansatte i avdelingen Enhet Trollstua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog i barnehage Ase.Eikeland@risor.kommune.no
Enhetsleder og styrer Trollstua barnehage 37 14 96 34 anja.holme@risor.kommune.no
37 14 96 34 anja.holme@risor.kommune.no

Tidligere "Randvik barnehage"