Ansattoversikt


IKT - samarbeidet DDØ

Ansatte i avdelingen IKT - samarbeidet DDØ
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder IKT DDØ 901 08 066 E-post

DDØ IKT med arbeidssted Vegårshei kommune.

IT

Ansatte i avdelingen IT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 957 47 206 957 47 206 E-post

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nestleder Helse- og omsorgskomiteen 954 28 839 E-post
Leder kulturkomiteen 908 91 229 E-post

Medlem bystyret
Leder kulturkomiteen

Leder Helse- og omsorgskomiteen 920 99 585 E-post
Nestleder 979 71 363 E-post

Nestleder komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring

Nestleder kontrollutvalget 982 10 596 E-post
Nestleder Miljø- og teknisk komité 901 14 365 E-post
Varaordfører 415 17 600 E-post

.

Ordfører 37 14 96 35 916 48 522 E-post
Per Kristian  Lunden (Ap)
Leder Miljø- og teknisk komité 907 80 822 E-post
Komiteleder 402 02 693 E-post

Leder komite for barnehage, skole og voksenopplæring

Nestleder kulturkomiteen 951 95 701 E-post

Medlem bystyret
Nestleder kulturkomiteen

Leder kontrollutvalget 905 30 565 E-post

Risør kommune

Ansatte i avdelingen Risør kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00 E-post

Risør kommune - Helse og omsorg - Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 E-post

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder, Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Telefonnummer sentralbord: 479 93 333

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

479 93 333 E-post

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Enhet Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 37 14 97 63 902 29 124 E-post
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen 37 14 97 62 945 08 419 E-post

Send gjerne sms

Rådgiver Helse- og omsorg 37 14 96 47 909 24 509 E-post
Førstesekretær 37 14 97 65 E-post
Ungdomskontakt og SLT-koordinator 918 30 135 E-post

Arbeidssted kommunehuset.

Enhetsleder Helsetjenester 37 14 97 33 911 31 590 E-post
37 14 97 65 945 08 419

Krags gate 48B

Åpen mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30

Postadresse: Risør helsestasjon, Krags gate 48B, 4950 Risør

Fagansvarlig helsesøster 37 15 37 63 908 84 881 E-post
Helsesøster og familieterapeut 37 14 97 66 902 84 115 E-post

Skolehelsetjenesten Risør barneskole tlf.: 37 14 30 57

Helsesøster 37 14 97 63 E-post

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Korttidsavdeling 37 14 97 22
Fagutviklingssykepleier 913 55 670 E-post
Fagansvarlig Hjemmetjenesten 37 14 97 24 489 96 379 E-post

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615

Frydenborgsenteret

994 41 615
37 14 97 25
Frydenborgsenteret
Demenskoordinator 37 14 97 15 945 08 404
Avdelingsleder hjemmetjenester 37 14 96 50 970 30 664 E-post

Frydenborgsenteret

Hovedverneombud for Risør kommune 37 14 96 00 944 87 629 E-post

Startet som hovedverneombud 1.1.2018.

Avd. for hjemmetjenester 905 32 611
Fagansvarlig rehabilitering Dagsenter 958 92 975 E-post
Kreftkoordinator 904 75 251 E-post
905 32 611

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Linken Arbeids- og aktivitetssenter 37 14 95 70 916 27 735 E-post

Linken arbeids- og aktivitetssenter ligger i Caspersensvei 41.

37 14 95 73
37 14 95 74
37 14 95 71
37 14 95 76
37 14 95 75
37 14 95 72
Gruppeansvarlig Linken Arbeids- og aktivitetssente 37 14 95 70 E-post

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Orreveien Ressurssenter

Ansatte i avdelingen Enhet Orreveien Ressurssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 15 20 72
Enhetsleder Orreveien Ressurssenter 37149588/89 997 13 749 E-post
Gruppeansvarlig Orreveien Ressurssenter 37149588/89 E-post
37149588/89
Gruppeansvarlig Orreveien Ressurssenter 37 14 95 88 E-post

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet personer med demens

Ansatte i avdelingen Enhet personer med demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Langtidsavdeling 2 915 77 130
Langtidsavdeling 2 476 87 331
Langtidsavdeling 2 477 12 207
Langtidsavdeling 2 913 44 233
Fagansvarlig langtidsavdeling 2 416 68 268 E-post
Avdelingsleder langtid 2 37 14 97 04 478 82 993 E-post

Frydenborgsenteret

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet psykisk helse og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet psykisk helse og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykisk helse og rehabilitering 941 34 031 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 901 63 468 E-post

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig 992 33 276 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 945 08 406 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 474 56 471
Psykisk helse og rehabilitering 474 64 387
Vaktmester 975 15 182 37 14 96 28 E-post

Frydenborgsenteret

Psykisk helse og rehabilitering 945 10 549 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 474 56 471 E-post
Aktivitetsansvarlig 941 32 927
Psykisk helse og rehabilitering 488 91 009 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 941 34 694 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 480 97 280
Psykisk helse og rehabilitering 991 67 536 E-post
Avdelingsleder Psykisk helse og rehabilitering 948 72 776 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 948 19 996
Psykisk helse og rehabilitering 958 82 604 E-post
Psykisk helse og rehabilitering 918 65 485 E-post

Frydenborgsenteret

Fysioterapeut 482 07 004 E-post

Frydenborgsenteret

Syn og hørsel 916 95 104 37 14 97 03 E-post

Frydenborgsenteret

Psykisk helse og rehabilitering 480 97 280
Fagansvarlig 945 08 405 E-post
Fysioterapeut 945 08 396 E-post
Fysioterapeut 480 43 885 E-post
Ergoterapeut 482 07 003 37 14 97 18 E-post

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet somatikk

Ansatte i avdelingen Enhet somatikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Langtidsavdeling 1 37 14 97 23
Langtidsavdeling 1 37 14 97 46
Langtidsavdeling 1 37 14 97 39
Fagutviklingssykepleier landtidsavdelng 1 945 05 392 E-post

Frydenborgsenteret

Avdelingsleder Langtid 1 37 14 97 34 489 97 661 E-post

Risør kommune - Oppvekst og inkludering

Ansatte i avdelingen Oppvekst og inkludering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagefaglig rådgiver 37 14 96 61 E-post
Spesialpedagog i barnehage/småskole 37 14 96 17 E-post
Rådgiver 37 14 96 26 976 13 288 E-post

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte

Skolefaglig rådgiver 900 36 388 E-post
Logoped 905 93 021 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 99

 

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet bosetting, opplæring og inkludering

Ansatte i avdelingen Enhet bosetting, opplæring og inkludering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Enhet bosetting, opplæring og inkludering 37 14 96 96 916 64 620 E-post

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet bosetting, opplæring og inkludering - Bosetting enslige mindreårige flyktninger

Ansatte i avdelingen Bosetting enslige mindreårige flyktninger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder bosetting av enslige mindreårige flyktninger 37 14 96 66 482 53 200 E-post
Fagansvarlig 941 35 311 E-post
Fagansvarlig 906 10 712 E-post

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet bosetting, opplæring og inkludering - Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 37 14 95 83
lærer 37 14 97 00 E-post
Programrådgiver 37 14 95 81 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
sekretær 37 14 97 00 958 23 409 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
Programrådgiver 954 74 253 E-post
Rektor 37 14 97 00 936 92 439 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
sekretær 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
Programrådgiver 900 28 790 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
Lærer avd. Linken 37 14 97 92 922 41 248 E-post

Tjenestested Linken

lærer 37 14 97 00 E-post

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Fargeskrinet barnehage

Ansatte i avdelingen Enhet Fargeskrinet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 95 80 958 43 661 E-post
Enhetsleder og styrer Fargeskrinet barnehage 37 14 95 80 958 43 661 E-post

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Hope oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Enhet Hope oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 90 87 E-post
37149080/82 E-post
Enhetsleder 37149080/82 918 94 826 E-post

Rektor Hope skole og styrer Hope barnehage

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder PPT 414 57 810 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 85

PP-rådgiver 918 13 244 E-post
PP-rådgiver 945 08 394 E-post

Fasttelefon: 37 14 97 19

PP-rådgiver 913 45 021 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 45

PP-rådgiver 945 02 679 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 05

Førstesekretær 37 14 96 82 E-post
PP-rådgiver 905 95 258 E-post
PP-rådgiver 979 50 884 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 81

PP-rådgiver 909 75 724 E-post

Fasttelefon: 37 14 96 83

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Risør barneskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 95 00 E-post
Kjempestien 2, 4950 Risør
Spesialpedagogisk koordinator 37 14 95 03 E-post

Risør Barneskole

kontaktlærer 37 14 95 19 E-post
Assisterende rektor 37 14 95 04 E-post
Enhetsleder og rektor Risør barneskole 37 14 95 02 488 80 203 E-post
Sosiallærer Risør barneskole 37 14 95 00 E-post
Gruppeleder SFO 37 15 16 77 E-post
Sekretær Risør barneskole 37 14 95 00 E-post
Gruppeleder SFO 414 34 052 E-post
Undervisningsinspektør 37 14 95 04 E-post
37 15 16 77 976 06 577
Gruppeleder SFO E-post
SFO leder 37 14 95 06 992 95 626 E-post

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Lærer 37 14 30 50 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 E-post
Kantineleder 37 14 30 50

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 70 E-post
Lærer 37 14 30 60 E-post
Ungdomsskolen
Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 37 14 30 51 945 02 250 E-post
Lærer 37 14 30 85 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 60 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 E-post
Ungdomsskolen
Skolesekretær 37 14 30 50 E-post
Lærer 37 14 30 70 E-post
Ungdomsskolen
Sosiallærer 37 14 30 55 E-post

Ungdomsskolen

Spesiallærer 37 14 30 75 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 15 30 75 E-post
Sosiallærer 37 14 30 54 E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Inspektør og kontaktperson Visma skole 37 14 30 52 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 E-post
Inspektør 37 14 30 53 E-post

Ungdomsskolen

lærer 37 14 97 00 E-post
Voksenopplæringen
Lærer 37 14 30 75 E-post
Lærer 37 14 30 65 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 65 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 65 E-post
Ungdomsskolen
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 60 E-post
Ungdomsskolen
Inspektør 37 14 30 53 996 41 261 E-post
Ungdomsskolen
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 85 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 75 E-post
Ungdomsskolen

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Søndeled skole

Ansatte i avdelingen Enhet Søndeled skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og rektor Søndeled skole 37 14 93 50 E-post

Telefon direkte: 37 14 93 51

Sekretær Søndeled skole 37 14 93 50 E-post

Telefon direkte: 37 14 93 52

37 15 63 28

Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet Trollstua barnehage

Ansatte i avdelingen Enhet Trollstua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og styrer Trollstua barnehage 37 14 96 34 E-post
37 14 96 34 E-post

Tidligere "Randvik barnehage"

Risør kommune - Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Samfunnsutvikling 37 14 97 35 958 79 457 E-post
Kommunalsjef Helse og omsorg 37 14 97 09 916 27 993 E-post
Rådmann 37 14 96 19 414 21 414 E-post
Kommunalsjef Oppvekst og inkludering 37 14 96 10 916 64 649 E-post

Risør kommune - Rådmann - Stab økonomi

Ansatte i avdelingen Stab økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 37 14 96 93 909 82 747 E-post
Økonomikonsulent 37 14 96 44 E-post
Fagansvarlig lønn 37 14 96 49 E-post
Økonomikonsulent 37 14 96 48 E-post

Risør kommune - Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunnsplanlegger 37 14 96 11 938 15 929 E-post

Foreldrepermisjon 2018

Næringssjef 37 14 96 32 481 03 455 E-post

Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet eiendom og teknisk

Ansatte i avdelingen Enhet eiendom og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
175
110 37 01 38 88 E-post
Avdelingsingeniør, Samferdsel 37 14 96 30 916 97 985 E-post

Samferdsel

Avdelingsingeniør, vann og avløp 37 14 96 89 406 28 602 E-post
Konstituert leder Enhet eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 E-post
Avdelingsleder Tekniske tjenester 37 14 96 70 930 84 213 E-post

Vann og avløp

Saksbehandler 37 14 96 33 995 33 845 E-post

Kommunale eiendomsgebyr, parkering, spillemiddler

Driftsingeniør, bygg 37 14 96 53 993 58 387 E-post
Avdelingsleder Eiendom 37 14 96 25 945 08 398 E-post
Avdelingsleder Renhold 37 14 96 15 E-post

Renhold

945 21 111
37 14 36 00 E-post

Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS

Interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei

Prosjektingeniør, bygg 37 14 96 60 952 40 176 E-post
Saksbehandler 37 14 96 78 995 86 808 E-post

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt

Avdelingsingeniør, VA- og komm.tekniske prosjekter 37 14 96 75 E-post

Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet kultur - Kulturskolen Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Kulturskolen Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor, kulturskolen 37 19 95 51 945 00 404 E-post

Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet plan- og byggesak

Ansatte i avdelingen Enhet plan- og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør 37 14 96 16 900 94 961 E-post
Kommunehuset
Saksbehandler 37 14 96 22 E-post
Kart og oppmåling 37 14 96 43 E-post

Kommunehuset

Avdelingsingeniør 37 14 96 36 E-post

Kommunehuset

Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør 37 11 97 73 945 14 862 E-post

Arbeidssted: Gjerstad kommune

Sekretær 37 14 96 79 E-post

Kommunehuset

Avdelingsingeniør 37 14 96 39 E-post
Leder Enhet plan- og byggesak 37 14 96 13 474 54 768 E-post

Kommunehuset

Prosjektleder RUV 37 14 96 80 911 68 798 E-post