Ansattoversikt


IKT - samarbeidet DDØ

Ansatte i avdelingen IKT - samarbeidet DDØ
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder IKT DDØ 901 08 066 vegrjo@vegarshei.kommune.no

DDØ IKT med arbeidssted Vegårshei kommune.

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
412 40 148
Nestleder Helse- og omsorgskomiteen 954 28 839 rigmor_eiker6@msn.com
Leder kulturkomiteen 908 91 229 l-j-la@getmail.no

Medlem bystyret
Leder kulturkomiteen

Leder Helse- og omsorgskomiteen 920 99 585 ole-henrik.g@hotmail.com
Nestleder 979 71 363 tove1970hansen@gmail.com

Nestleder komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring

Nestleder kontrollutvalget 982 10 596 rune.hansen@skanska.no
Varaordfører 901 14 365 vikhauge@gmail.com
415 17 600 elen.lauvhjell@risor.kommune.no

.

Ordfører 37 14 96 35 916 48 522 Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no
Leder Miljø- og teknisk komité 907 80 822 paal.e.salvesen@me.com
Komiteleder 402 02 693 sara.ruud@gmail.com

Leder komite for barnehage, skole og voksenopplæring

Nestleder kulturkomiteen 951 95 701 sigbjorn.tonnesland@sourceit.no

Medlem bystyret
Nestleder kulturkomiteen

Leder kontrollutvalget 905 30 565 oesterho@online.no

Risør kommune

Ansatte i avdelingen Risør kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00 post@risor.kommune.no
Daglig leder Risør By AS 37 15 22 70 unni@risorby.no

Besøksadresse: Torvet 1

Risør kommune - Habilitering - Enhet Linken arbeids- og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet Linken arbeids- og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Linken Arbeids- og aktivitetssenter 37 14 95 70 916 27 735 Kari.Gundersen@risor.kommune.no

Linken arbeids- og aktivitetssenter ligger i Caspersensvei 41.

37 14 95 73
37 14 95 74
37 14 95 71
37 14 95 76
37 14 95 75
37 14 95 72
Gruppeansvarlig Linken Arbeids- og aktivitetssente 37 14 95 70 Svein.Wiik@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder, Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Telefonnummer sentralbord: 479 93 333

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

479 93 333 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Helse

Ansatte i avdelingen Enhet Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 37 14 97 63 902 29 124 Renate.Arntsen@risor.kommune.no
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen 37 14 97 62 945 08 419 Inger.Urfjell.Asdal@risor.kommune.no

Send gjerne sms

Rådgiver Helse- og omsorg 909 24 509 cesilie.janette.borge@risor.kommune.no
Førstesekretær 37 14 97 65 veronica.dahlstrom@risor.kommune.no
Ungdomskontakt og SLT-koordinator 918 30 135 Elin.Evensen@risor.kommune.no

Arbeidssted kommunehuset.

Enhetsleder Helsetjenester 37 14 97 33 911 31 590 bjorn.haugersveen@risor.kommune.no
37 14 97 65

Krags gate 48B

Åpen mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30

Postadresse: Risør helsestasjon, Krags gate 48B, 4950 Risør

Fagansvarlig helsesykepleier 37 15 37 63 908 84 881 solveig.lokke.kvinnesland@risor.kommune.no
Helsesykepleier og familieterapeut 37 14 97 66 902 84 115 Hilde.Nordal@risor.kommune.no

Skolehelsetjenesten Risør barneskole tlf.: 37 14 30 57

Helsesykepleier 37 14 97 63 Anita.Ronningen.Sandberg@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Korttidsavdeling 37 14 97 22
Hjelpemiddeltekniker 975 15 182 37 14 96 28 anders.berg@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig Hjemmetjenesten 37 14 97 24 489 96 379 Bodil.Gammelseter@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615

Frydenborgsenteret

994 41 615
37 14 97 25
Frydenborgsenteret
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering 37 14 96 50 970 30 664 Ingeborg.Hemminghytt.Morka@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier 913 55 670 astrid.t.rasmussen@risor.kommune.no
Fysioterapeut 482 07 004 Hilde.Skoglund@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Hovedverneombud for Risør kommune 37 14 96 00 944 87 629 Therese.slangsvold@risor.kommune.no

Startet som hovedverneombud 1.1.2018.

Syn og hørsel 916 95 104 37 14 97 03 Wenche.Solli@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig rehabilitering Dagsenter 958 92 975 ina.svenningsen@risor.kommune.no
Fagutvikler 945 08 396 christine.kasin.sonningdal@risor.kommune.no
Fysioterapeut 480 43 885 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no
Kreftkoordinator 904 75 251 kreftkoordinator@risor.kommune.no
905 32 611
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger 480 02 497 tanja.wang@risor.kommune.no
Ergoterapeut 482 07 003 37 14 97 18 Britt.Ostby@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet personer med demens

Ansatte i avdelingen Enhet personer med demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Langtidsavdeling 2 915 77 130
Langtidsavdeling 2 476 87 331
Langtidsavdeling 2 477 12 207
Langtidsavdeling 2 913 44 233
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 linda.alfsen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig langtidsavdeling 2 416 68 268 Anne.Hovland@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Enhet psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert Fagutvikler 480 97 280 kristine.aas@risor.kommune.no
Spesialsykepleier 906 75 805 wenche.andersen@risor.kommune.no
945 08 406 hilde.anfinsen@risor.kommune.no
474 56 471 Anne.Borghild.Bergem.Klemsdal@risor.kommune.no
474 64 387 Trine.Bakkane@risor.kommune.no
945 10 549 mona.danielsen@risor.kommune.no
Sosionom olav.danielsen@risor.kommune.no
Aktivitetsansvarlig 941 32 927 Frida.Fred.Dorsdal@risor.kommune.no
488 91 009 Sharon.Gloersen@risor.kommune.no
Enhetsleder Psykisk helse og rus 413 23 553 stine.garstad.husabo@risor.kommune.no
941 34 031 Trine.Jensen@risor.kommune.no
991 67 536 Asne.Austvik.Johansen@risor.kommune.no
Spesialsykepleier 901 63 468 siri.lunden@risor.kommune.no
948 19 996 Marianne.Lovdal2@risor.kommune.no
958 82 604 gunnar.nyberg@risor.kommune.no
918 65 485 inge.ramskjaer@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Sykepleier 474 56 471 Ann.Kristin.Stamso@risor.kommune.no
Fagutvikler 945 08 405 trine.strand@risor.kommune.no
941 34 694 stine.karlsen.tjelmeland@risor.kommune.no
Vernepleier 945 10 185

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet somatikk

Ansatte i avdelingen Enhet somatikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Langtidsavdeling 1 37 14 97 23
Langtidsavdeling 1 37 14 97 46
Langtidsavdeling 1 37 14 97 39
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 linda.alfsen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier landtidsavdelng 1 945 05 392 kaia.gronvold@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Risør kommune - Kommunedirektør - Politisk sekretariat

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver politisk sekretariat 977 71 108 sunniva.helland@risor.kommune.no
Konsulent 37 14 96 38 454 36 220 Eva.Swane@risor.kommune.no

Risør kommune - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagefaglig rådgiver 37 14 96 61 janne.broms@risor.kommune.no
Kommunalsjef Oppvekst 37 14 96 96 916 64 620 sos.nysted@risor.kommune.no
Rådgiver 37 14 96 26 976 13 288 malin.paust@risor.kommune.no

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte

Skolefaglig rådgiver 900 36 388 tore.saethermoen@risor.kommune.no

Risør kommune - Oppvekst - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 unn.torill.aasboe@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 50 bernhard.arntsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 ane.guro.ausland@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 frode.ausland@risor.kommune.no
Kantineleder 37 14 30 50

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 birte.faersnes.dahle@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 37 14 30 51 945 02 250 anne.synnove.drage@risor.kommune.no
Sosiallærer 37 14 30 85 elin.eliassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 marius.ellefsen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 Stine.Palmyr@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Skolesekretær 37 14 30 50 Miriam.Sorbo.Eriksen@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 70 inger.gjermundsen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Rådgiver 37 14 30 55 steinar.gundersen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Spesiallærer 37 14 30 75 anita.haavig@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 15 30 75 reidun.hansen@risor.kommune.no
Fagarbeider 37 14 30 81 randi.hope@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Inspektør og kontaktperson Visma skole 37 14 30 52 carl.anton.jonassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 tellef.kveim@risor.kommune.no
Inspektør 37 14 30 53 jan.lillefjaere@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 65 kjell.nordal@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 gry.m.naess@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Fagarbeider 37 14 30 81 lisbeth.ormshammer@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 Karin.Beathe.Oseid@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 per.herman.skuland@risor.kommune.no
Fagarbeider 37 14 30 81 merete.stebekk@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 85 tone.gry.stiansen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 75 olav.thomassen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen

Risør kommune - Oppvekst - Enhet Søndeled skole

Ansatte i avdelingen Enhet Søndeled skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær Søndeled skole 37 14 93 50 Lillian.Dale@risor.kommune.no

Telefon direkte: 37 14 93 52

Enhetsleder og rektor Søndeled skole 37 14 93 50 gro.hellerdal@risor.kommune.no

Telefon direkte: 37 14 93 51

37 15 63 28

Risør kommune - Oppvekst - Enhet Trollstua barnehage

Ansatte i avdelingen Enhet Trollstua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog i barnehage Ase.Eikeland@risor.kommune.no
Enhetsleder og styrer Trollstua barnehage 37 14 96 34 anja.holme@risor.kommune.no
37 14 96 34 anja.holme@risor.kommune.no

Tidligere "Randvik barnehage"

Risør kommune - Oppvekst - Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lærer 37 14 97 00 camilla.aanonsen@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Brita.J.Berg@risor.kommune.no
sekretær 37 14 97 00 958 23 409 inga.bjornstad@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 harmen.boiten@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Elizaveta.Brattekleiv@risor.kommune.no
Rektor 37 14 97 00 936 92 439 liv.therese.fiane@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Katarina.Furst@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 hanne.gryting@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 torunn.gundersen@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Lina.Halvorsen@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 audun.haugen@risor.kommune.no
sekretær 37 14 97 00 Inger.Bjornstad.Hommefoss@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Odd.Erling.Hunnes@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Aud.Jul-Larsen@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 anniken.kvernvik@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 gro.anita.naerestad@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 Hege.Stiansen@risor.kommune.no
lærer 37 14 97 00 emly.strat@risor.kommune.no
Inspektør 37 14 95 81 930 93 781
lærer 37 14 97 00 anne.kathrine.tveide@risor.kommune.no
Lærer avd. Linken 37 14 97 92 922 41 248 Kristine.Uppstad@risor.kommune.no

Tjenestested Linken

lærer 37 14 97 00 Cecilie.Windtwood@risor.kommune.no

Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet eiendom og teknisk

Ansatte i avdelingen Enhet eiendom og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
175
110 37 01 38 88 postmottak@arendal.kommune.no
Avd.leder Tekniske tjenester 37 14 96 30 916 97 985 odd.arne.borset@risor.kommune.no

Tekniske tjenester

Avdelingsingeniør, vann og avløp 37 14 96 89 406 28 602 nina.lieng.christiansen@risor.kommune.no
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 einar.werner.froyna@risor.kommune.no
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 einar.werner.froyna@risor.kommune.no
Saksbehandler 37 14 96 33 995 33 845 Lise.Froyna@risor.kommune.no

Kommunale eiendomsgebyr, parkering, spillemiddler

Driftsingeniør, bygg 37 14 96 53 993 58 387 kay.henning.holum@risor.kommune.no
Avdelingsleder Eiendom 37 14 96 25 945 08 398 Jurij.Kirol@risor.kommune.no
Formann eiendom 481 55 895 geir.lyngaas@risor.kommune.no
Avdelingsleder Renhold 37 14 96 15 481 38 700 Turid.Reiersen@risor.kommune.no

Renhold

945 21 111
37 14 36 00 rta@rta.no

Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS

Interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei

Prosjektingeniør, bygg 37 14 96 60 907 80 811 Tom.thorvaldsen@risor.kommune.no
Saksbehandler 37 14 96 78 995 86 808 marit.mo.wroldsen@risor.kommune.no

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt

Avdelingsingeniør, VA- og komm.tekniske prosjekter 37 14 96 75 lcz@risor.kommune.no