Helse og omsorg

Vi skal legge til rette for gode og forsvarlige tjenester i fremtiden. Hovedfokuset vårt er å flytte behandling til forebygging. Innbyggerne motiveres til å ta ansvar for egen helse.

Søke helse- og omsorgstjenester

Vi har ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Risør kommune. 

Unntaket er TT-kort, parkeringstillatelse for forflytningshemmede og ledsagerbevis. Disse finner du i menyen til høyre.