Søke helse- og omsorgstjenester

Ett felles søknadsskjema

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Risør kommune.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Slik søker du:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer saksbehandler hvilken tjeneste som passer best for deg.
  2. Skjemaet sendes direkte til kommunens postmottak.

Pdf-skjema: Søknad helse- og omsorgstjenester (PDF, 25 kB). Dette er et alternativ til deg som ikke ønsker å bruke det elektroniske skjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer saksbehandler hvilken tjeneste som passer best for deg. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til kommunen. Det er du som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Hjelp til å søke

Hvis du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Risør kommune på telefon 37 14 96 00. 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi gir deg svar innen 4 uker. For å sikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, vil vi kartlegge din situasjon og innhente nødvendige opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Oversikt over helse- og omsorgstjenester.

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Hva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innholdet på tjenesten du får

Du kan klage ved å skrive et brev og sende det til kommunen.