Finn frem i kommunen

Bli kjent med oss

Kommunen er organisert i fire områder. Interne tjenester, samfunnsutvikling, helse- og omsorg og skole- og barnehage. 

Hver enhet blir ledet av en kommunalsjef.