Kultur, idrett og fritid

Finn alt du trenger å vite om kulturopplevelser, fritidstilbud og idrett i kommunen vår. 

Turistinformasjon

Risør By tilbyr heldigital informasjon til besøkende og ferierende. 

Har du hørt om fritidskassa?

Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i familier med lav inntekt.