Forsinket saksbehandling på innsendte elektroniske skjemaer i uke 24

På grunn av oppgradering av kommunens sak- og arkivsystem blir det nedetid i uke 24. Dette betyr at all post til kommunen i denne perioden må registreres i etterkant. Har du sendt inn et skjema via nettsiden vår, vil dette bli registrert så fort som mulig når systemene er oppe og går igjen. 

Ta kontakt med kommunikasjon@risor.kommune.no om du har sendt inn et skjema som haster å behandle. 

Tilskudd, priser og stipender