Risør kommunes idrettsstipend

Risør kommune tildeler etter søknad et idrettsstipend på kr. 50 000 til personer som har markert seg nasjonalt/internasjonalt.

Stipendet tildeles personer mellom 17-25 år

  • Kandidaten skal ha vist en utvikling som skiller seg klart fra andre utøvere innen sitt område
  • Kandidaten skal ha sin bostedsadresse i Risør kommune
  • Søknaden skal inneholde en framdriftsplan som viser at kandidaten har en plan for videre utvikling
  • Stipendet kan ikke tildeles samme person flere ganger
  • Kulturkomiteen innstiller til Bystyret etter forslag fra Aust-Agder idrettskrets
  • Bystyret finner inndekning det året stipendet tildeles

Vedtatt av Risør bystyre 27. april 2017 (PS 36/17).