Risør kommunes kulturpris

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for ekstraordinær innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har, eller har utøvd, kulturell aktivitet. Den kulturelle aktiviteten utføres av personer, amatører eller profesjonelle med mer, med tilknytning til Risør eller boende i Risør.

Prisen består av et diplom og en pengegave på kroner 15 000 kroner.

Dersom kulturprisvinneren ønsker, kan pengene erstattes med et verk fra en Risørkunstner. Det vil si en kunstner med bosted og virke i Risør kommune. Verdien på kunstverket skal være innenfor verdien på 15 000 norske kroner.

Prisen deles ut i ett av årets siste kommunestyrer. Fristen for innmelding av kandidater til kulturprisen i år er 16. november og fra 2023 er det fast innmeldingsfrist på kandidater innen 1. oktober årlig.

Kriterier

Innkomne forslag vurderes opp mot ett eller flere av følgende kriterier:

  • Merkevarebyggende for Risør som kunst- og kulturby
  • Faglig høy kvalitet
  • Egenart
  • Nyskapende
  • Inkluderende
  • Samfunnsutviklende

Forslag til nominasjoner skal komme skriftlig innen fristens utløp. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes.

Alle innkomne forslag legges frem for votering og vedtak i kulturutvalget. 

Slik nominerer du

Du kan sende inn din nominasjon til post@risor.kommune.no. Fristen er 16. november 2022. 

 

Tidligere mottakere av kulturprisen

1989: Tallak Ausland
1990: Kjell Stavelin
1991: Per K. Larsen
1992: Marianne Kveim
1993: Jan Jacobsen
1995: Kristen Frøyna
1995: Bernt Lauritz Larsen
1996: Odd Andreassen
1997: Thorleif Skjævesland
1998: Risør Shantykor
1999: Søndeled og Risør Historielag
2000: Roar Marcussen
2001: Oddvar Hummelvoll
2002: Risør Musikkteater
2003: Arne Thorvaldsen
2004: Alfred Gammelsæter
2005: Anne Christine Pittet Grolid og Jostein Grolid
2006: Kjell Moritz Nilssen
2007: Dagfinn M. Pedersen
2008: Michal Nygren
2009: Sverre Aukland
2010: Kirsten Hellerdal
2011: Kurt Inge Dale
2012: Risør Fotballklubb
2013: Martin Aanonsen
2014: Ane Guro Ausland
2015: Jan Erik Røed
2016: Ralph Lundberg og Karl Wilhelm Nilsen
2017: Risør Ungdomsteater v/ Sharon Gløersen og Ola Sigmundstad
2018: Risør Skolemusikk korps
2019: John A. Andersen
2020: Risør Håndballklubb

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post