Risør kommunes kulturpris

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for utført innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har sin aktivitet i Risør kommune. Prisen er et diplom og kr. 15 000,-. Forslag med begrunnelse sendes til post@risor.kommune.no innen 15. oktober.

Tidligere mottakere av kulturprisen:

1989: Tallak Ausland
1990: Kjell Stavelin
1991: Per K. Larsen
1992: Marianne Kveim
1993: Jan Jacobsen
1995: Kristen Frøyna
1995: Bernt Lauritz Larsen
1996: Odd Andreassen
1997: Thorleif Skjævesland
1998: Risør Shantykor
1999: Søndeled og Risør Historielag
2000: Roar Marcussen
2001: Oddvar Hummelvoll
2002: Risør Musikkteater
2003: Arne Thorvaldsen
2004: Alfred Gammelsæter
2005: Anne Christine Pittet Grolid og Jostein Grolid
2006: Kjell Moritz Nilssen
2007: Dagfinn M. Pedersen
2008: Michal Nygren
2009: Sverre Aukland
2010: Kirsten Hellerdal
2011: Kurt Inge Dale
2012: Risør Fotballklubb
2013: Martin Aanonsen
2014: Ane Guro Ausland
2015: Jan Erik Røed
2016: Ralph Lundberg og Karl Wilhelm Nilsen
2017: Risør Ungdomsteater v/ Sharon Gløersen og Ola Sigmundstad
2018: Risør Skolemusikk korps
2019: John A. Andersen
2020: Risør Håndballklubb

Kontaktinformasjon

Ågot Sverdrup Bugge
Kulturkoordinator og konst. kultursjef
E-post
Telefon 37 14 97 82
Mobil 482 34 375

Konstituert enhetsleder og kultursjef