Risør kommunes kulturpris

Kulturprisen 2021

Vi trenger kandidater til Kulturprisen og talentprisen i år!

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for utført innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har kulturell aktivitet i Risør kommune. Den kulturelle aktiviteten utføres av personer med bostedsadresse i Risør.

Send skriftlige forslag og en begrunnelse på hvorfor nettopp din kandidat fortjener kulturprisen. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes. Kulturutvalget velger vinneren av kulturprisen.

Risør kommunes kulturpris består av et diplom og 15 000 kroner, Forslag til kandidater må sendes kommunens enhet for kultur innen 12 november 2021 til post@risor.kommune.no og merk saken med Nominasjon til kulturprisen 2021 Sak: 21/4133

Tidligere mottakere av kulturprisen:

1989: Tallak Ausland
1990: Kjell Stavelin
1991: Per K. Larsen
1992: Marianne Kveim
1993: Jan Jacobsen
1995: Kristen Frøyna
1995: Bernt Lauritz Larsen
1996: Odd Andreassen
1997: Thorleif Skjævesland
1998: Risør Shantykor
1999: Søndeled og Risør Historielag
2000: Roar Marcussen
2001: Oddvar Hummelvoll
2002: Risør Musikkteater
2003: Arne Thorvaldsen
2004: Alfred Gammelsæter
2005: Anne Christine Pittet Grolid og Jostein Grolid
2006: Kjell Moritz Nilssen
2007: Dagfinn M. Pedersen
2008: Michal Nygren
2009: Sverre Aukland
2010: Kirsten Hellerdal
2011: Kurt Inge Dale
2012: Risør Fotballklubb
2013: Martin Aanonsen
2014: Ane Guro Ausland
2015: Jan Erik Røed
2016: Ralph Lundberg og Karl Wilhelm Nilsen
2017: Risør Ungdomsteater v/ Sharon Gløersen og Ola Sigmundstad
2018: Risør Skolemusikk korps
2019: John A. Andersen
2020: Risør Håndballklubb

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698