Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend

Nå kan du søke på Risør kommune sitt kunstnerstipend for 2024! 
Søknadsfrist for begge stipendene er 1. april 2024.

Risør kommunes kunststipend

Vi lyser ut årets kunstnerstipend på 230 000 i Sørlandets vakreste by - selveste kunstbyen Risør. Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og som brukes i stipendperioden. Stipendiaten får anledning til å bruke ett år til å fordype seg i sin kunstneriske prosess og kunstneriske prosjekt med en grunnlønn i bunn.  Det er ikke mange andre byer som kan skilte med et så stort stipend.  

Kunstbyen Risør

Risør har en nasjonalt anerkjent kunstbyidentitet som vi er stolte av.  Vi har et initiativrikt kunst- og kulturliv med mye entusiasme og stort engasjement. 

Risør har kjente festivaler på sommeren, Risør kammermusikkfest, Villvin Kunsthåndverkmarked og Risør trebåtfestival. Vi har nye festivaler som har sett dagens lys de siste par årene, Risør Mangfoldfestival og Risørvibber. Og vi har mye som skjer gjennom vinteren. Vi har havbadstu, jazzklubb, forfattersamtaler, musikkteater, bandcontainere, vi har strikkeklubber, ungdomsteater, språkkafe, kunstnersamtaler, fotballklubb, håndball-lag, skatebane, et stort galleri og visningslokale i Kunstparken, og vi har Galleri Villvin, Galleri Solsiden, Galleri Nylund Larsen med flere. Risør har turstier og store skoger, skjærgården rett ut forbi vinduet. Vi har kino, bibliotek og kulturhus med en scene som jevnlig gjestes av Riksteateret. Og puber og restauranter som er kjent for både god mat og drikke. Vi har Kulturnatt hver vår og vi har så mye mye mer. Vi plass til flere kunstnere i byen vår! 

En av de viktige tingene for kunstbyen er at vi har en etablert kunstnersuppe, en arena for kollegaer å møtes for faglig påfyll og kunstsamtaler. Alle som jobber innen kunstfeltet inviteres til samtaler og drøftinger flere ganger i året rundt ulike temaer. Her kobles fagområder på tvers og engasjerte kunstnere generer initiativ og flere  ser vi blir realisert.  

Kan du tenke deg å være en del av kunstnermiljøet i kunstbyen Risør?  

Da sender du en søknad som inneholder beskrivelse av ditt kunst, - eller fordypningsprosjekt som du planlegger å legge til stipendåret i Risør.

Som stipendiat får du atelier i Risør Kunstpark. Der er det 14 atelier for profesjonelle kunstnere innen ulike kunstsjangre og Risør kommunes kunstnerstipend får disponere ett av atelierene gratis i ett år. Stipendiaten som blir boende etter endt stipendår, får tilbud om redusert atelierleie av Risør kommune i kunstparken i ytterligere ett år.

Krav – retningslinjer for tildeling til stipendiaten

Generelle retningslinjer

 • Stipendperioden er fra august 2023 - juni 2024.  
 • Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en av kunstnerorganisasjonene.  
 • Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere.  
 • Kunstneren er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.
 • Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendperioden.  
 • Risør kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.  
 • Stipendiaten leverer en illustrasjon til påfølgende kulturnatt, dersom det passer til kunstkategorien.  
 • Stipendiat gjennomfører en utstilling i Risør Kunstpark innen stipendiatåret, eller etter avtale med styret i Risør Kunstpark.
 • Dersom ikke det lar seg gjennomføre med utstilling plikter kunstneren til å donere et kunstarbeid til Risør kommune relatert til sitt fagfelt.  
 • Stipendiaten leverer en rapport etter endt stipendperiode.  
 • Stipendet går fortrinnsvis til en yngre kunstner.  
 • Stipendet kan søkes av alle skapende kunstnere som er tilsluttet en kunstnerorganisasjon, eller som har fullført høyere kunstfaglig utdanning i Norge eller utlandet.
 • Vektlegginger i vurderingen:
 • Profesjonalitet i kunstnervirket.
 • Utadvendt kunstnervirke.
 • Ønske om å være med å bidra til utvikling av kunstmiljøet i Risør og Risør Kunstpark. 

Huskeregler til søknadskjemaet

 • Søkeren leverer en prosjekt- eller fordypningsbeskrivelse og begrunner hvorfor søkeren ønsker tid til fordypning i Risør, og hva prosjektet går ut på.  
 • Beskriv hvordan dette svarer til Bærekraft og klima og miljø.
 • Beskriv hvordan du som kunstner kan være med å bidra til kunstmiljøet.
 • Legg ved budsjett for stipendtåret. 

Slik søker du

Søk om kunstnerstipend

Søknadsfrist 1. april 2024. 

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. 

Krav – retningslinjer for tildeling til stipendiaten

 • Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.
 • Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. 
 • Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode. Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.
 • Søknaden skal inneholde prosjektplan, budsjett og produksjonsplan.
 • Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Slik søker du

Søk om prosjektstipend

Søknadsfrist 1. april 2024. 

En vitalisering av kunstnermiljøet

Risør kommunes Kunstnerstipend og prosjektstipend gir Risør økt status både regionalt og nasjonalt som kunst- og kulturby. Vi er fortsatt den eneste byen i Agder som kan vise til 14 atelier for profesjonelle kunstnere og Risør kommunes kunstnerstipend gir gode arbeidsmuligheter for kunstnere. De nye kunstnerne som er her og kommer til Risør på grunn av stipendet, blir en vitamininnsprøyting for det kunstneriske miljøet i Kunstparken og i kommunen. Risør kommunes kunstsatsning og Kunst- og kulturbyen bidrar til å skape en attraktiv, levende og utadvendt by.  

I retningslinjene for stipendiatet så heter det at stipendet skal tildeles etter søknad. Stipendet går fortrinnsvis til en yngre kunstner. Stipendet kan søkes av alle skapende kunstnere som er tilsluttet en kunstnerorganisasjon, eller som har fullført høyere kunstfaglig utdanning i Norge eller utlandet.  

Vektlegginger i vurderingene, profesjonalitet i kunstnervirket, utadvendt kunstnervirke, samt et ønske om å være med å bidra til utvikling av kunstmiljøet i Risør og Risør Kunstpark.  

Risør hele året

Vi ønsker kunstnere hjertelig velkommen til oss og legger stor vekt på at de skal trives og få anledning til å bli bedre kjent med oss. I 2023 tok Harald Gundersen, produsent for Risør kammermusikkfest, initiativ til å introdusere et kulturkort fra kulturlivet til kunstnerstipendiater som flytter til området. Dette kortet gir dem tilgang til en rekke kulturelle arrangementer for å utforske og bli kjent med kulturlivet og menneskene her. Denne ordningen vil fortsette også til høsten. Du kan glede deg til å oppleve en rekke gleder og fordeler gjennom dette kulturkortet.

Hva skjer i Risør gir en god oversikt over de kommende arrangementene

Vi har barnehageplasser og godt oppvekstmiljø til barn og unge. Er du kunstner med familie og ønsker å vurdere Risør som stipendiat, les mer om kommunens tjenester på hjemmeside vår. 

Stipendkomiteen 2024

Odd Fredrik Heiberg, leder av stipendkomiteen og daglig leder av Galleri Kunstparken. Han er også billedkunstner og kurator og har flere regionale kunstverv, blant annet styreleder i Sørlandsutstillingen og i KORT (kunst i offentlige rom Telemark). 

Vilde Rudjord, årets kunstnerstipendiat i Risør Kommune. 

Anne Mari Graver, billedkunstner, kunstkonsulent og tidligere leietaker i kunstparken.

Anna Stina Næss, kultursjef og enhetsleder for Kultur i Risør kommune er sekretær for stipendkomiteen og har ikke lest eller vurdert søknadene.

Atelierene i Kunstparken er inne i et generasjonsskifte. Kunne du tenke deg å komme til Risør uten stipend, men å være en del av atelierfelleskapet i Kunstparken? Da kan dere søke atelierstyret om plass ved ledige lokaler. Ta kontakt, så videreformidles henvendelsen til rette vedkommende. 

På tampen

Atelierene i Kunstparken er inne i et generasjonsskifte. Kunne du tenke deg å komme til Risør uten stipend, men å være en del av atelierfelleskapet i Kunstparken? Da kan dere søke atelierstyret om plass ved ledige lokaler. Ta kontakt, så videreformidles henvendelsen til rette vedkommende. 

Tidligere stipendvinnere

Artikkelliste