Kompetanseplan barnehage 2016-2019.JPG

Barnehagen er retningsgivende for den brede kompetansen barnet skal videreutvikle senere i livet. Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Prosessen er kontinuerlig og går gjennom hele opplæringsløpet fra barnehage til skole og skjer i møte mellom mennesker.

Mobilitetsuka 2016. Spor på strekninga Frydendal - Østebø ettermiddag

Resultatet av den lokale arbeidsplass-kampanjen “Til jobben uten bilen” 16. – 22. september ble tett opptil resultatet i 2015, med til sammen 293 tilbakelagte kilometer til fots eller sykkel. Men denne gangen var det kun 23 ansatte i Risør kommune som var med, mot 35 i fjor. Ingen private arbeidsplasser tok utfordringen i år. Da var deltakelsen på turen til Østebø på den nye gang- og sykkelstien bedre, med 48 deltakere til fots eller sykkel.
Kampanje eller ikke - langt flere lar bilen stå uten å registrere det noe sted. Reis smart. Det lønner seg. For lommeboka di, for nærmiljøet og for helsa di.

Spørsmålstegn Åpen spørretid

Det blir Åpen spørretid for alle innbyggerne i kommunen og Spørrerunde for bystyrets representanter kl. 17.00 (før bystyremøtet settes) torsdag 27. oktober. Spørsmål sendes skriftlig til ordføreren på e-post (per.kristian.lunden@risor.kommune.no)innen kl. 12.00 tirsdag 25. oktober.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 14 96 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Furumoveien 1
Risør
Postadresse
Postboks 158
4952 Risør
Login for redigering Login for redigering