Rev. Randheia

Risør bystyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjent detaljreguleringsplanen for Randheia i møte 22.06.2016 sak. 111/16. Det reguleres for tolv nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse og fire større områder for konsentrert bebyggelse med tilhørende infrastruktur og friområder.

voldelig ekstremisme og radikalisering.JPG

11. mai 2016 ble det syvende dialogmøtet med familiefokus avholdt. Denne gangen med tema “Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme”. Lene Biørn fra IMDi foredro om sammenhengen mellom generell utenforskap og radikalisering, og utfordringer knyttet til sosiale medier. Deeyah Khans dokumentar A Story of the Others ble vist for å gi et bakgrunnsteppe for videre samtale.

Helse

I perioden uke 26 (27. juni) til uke 32 (7. august) har legekontorene begrensede åpningstider på grunn av ferieavvikling.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 14 96 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Furumoveien 1
Risør
Postadresse
Postboks 158
4952 Risør
Login for redigering Login for redigering