Postliste og innsyn

Postliste for Risør kommune

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet.

Her kan du se den daglige postlisten for Risør kommune

Daglig postliste for Risør kommune på eInnsyn

Hva inneholder postlisten?

Postlisten er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med fem arbeidsdagers forsinkelse, og er tilgjengelig i et halvt år.     

Dette publiseres ikke på postlisten

Elevsaker, klientsaker, erstatningssaker og personalsaker publiseres ikke på postlisten.

Rett til innsyn i offentlig virksomhet

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova.

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister.

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Slik bestiller du innsyn 

På eInnsyn kan du søke etter et bestemt dokument i postlisten eller du kan bruke filtreringsfunksjonen til å se postlisten for en dag eller en lengre periode. Trykk på knappen "Bestill" for å be om innsyn i et dokument.
Veiledning - slik bestiller du innsyn i et dokument via eInnsyn.

Partsinnsyn

Forvaltningsloven gir deg mulighet til å be om innsyn i dokumentasjon som omhandler deg selv.  Ønsker du innsyn i egne saker, ber vi deg om å ta kontakt med oss per brev eller telefon. Ikke send sensitive opplysninger per epost. Saksbehandlingstid er “uten ugrunnet opphold” (inntil 3 uker).

Saksbehandlingstid ved innsyn etter offentlighetslova

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig, det vil si vanligvis samme dag, eller innen 1-3 arbeidsdager. Om du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, kan du regne det som et avslag.