Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend 2022

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000 kroner og prosjektstipendet er på 40 000 kroner i 2022. Juryen besto av: Andreas Rishovd, Tone Lindegaard og Nina Gresvig.

En vitalisering av kunstnermiljøet

Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend gir Risør økt status både regionalt og nasjonalt som kunst- og kulturby. Vi er fortsatt den eneste byen i Agder som kan vise til 14 atelier for profesjonelle kunstnere og Risør kommunes kunstnerstipend gir gode arbeidsmuligheter for kunstnere. De nye kunstnerne som er her og kommer til Risør på grunn av stipendet, blir en vitamininnsprøyting for det kunstneriske miljøet i Kunstparken og i kommunen.

Risør kommunes kunstsatsning og Kunst- og kulturbyen bidrar til å skape en attraktiv, levende og utadvendt by. Kommunens komite valgte ut Steinar Laumann og duoen Rune Nylund Larsen og Ole - Morten Rokvam på grunn av deres høye kunstneriske kompetanse, på grunnlag av prosjektbeskrivelsene i sine søknader, og fordi de er kunstnere som inspirerer og bidrar mye inn i sine miljø.

I retningslinjene for stipendiene heter det at:

  • Stipendene skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.
  • I søknaden må kunstnerne vise til kunstnerisk produksjon samt planer for prosjektperioden.
  • Søkere skal ha utdanning som kvalifiserer til medlemskap i kunstnerorganisasjon.
  • Mottakeren av Kunstnerstipendet forplikter seg til å gjennomføre en utstilling etter at stipendperioden er utløpt eller donere / gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Vinner kunstnerstipend

Kunstner Steinar Laumann tildeles Risør kommunes Kunstnerstipend. 

Årets kunstnerstipend fra Risør kommune går til Steinar Laumann. Laumann er en ung norsk kunstner som de siste åra har høstet mye positiv omtale for sitt kunstneriske virke (eks. KORO prosjektet og boka «Jeg går en tur med kua»). Laumann arbeider på tvers av genre der formidling og kontakt med publikum er en viktig del av kunstverket. Utforskning rundt natur og kultur går som en rød tråd gjennom hans arbeider. Gjennom Risørstipendiet vil han fordype seg i VANN som tematikk, der kysten og naturen i og rundt Risør vil spille en sentral rolle. Laumann er en dyktig og karismatisk formidler som ønsker å involvere seg i det lokale kunstmiljøet samt bidra til nye kunstopplevelser for barn og unge gjennom den Kulturelle Skolesekken.

Vinner prosjektstipend

Keramiker Ole- Morten Rokvam og fotograf Rune Nylund Larsen tildeles Risør kommunes prosjektstipend.

Årets prosjektstipend går til en duo, Rune Nylund Larsen og Ole - Morten Rokvam.

To kunstnere som er synlige i Risør på sine områder og har vært det lenge. De har kjent hverandre lenge, og har funnet sammen på tvers av kunstfagene og teknikken. Keramikk og foto er en kombinasjon som er sjelden. At de naturlig har funnet sammen, og i tillegg har et fokus på industriarv både fra vår region og i et større perspektiv, styrker søknaden. De er profesjonelle i sine respektive fagområder og prosjektet er i utgangspunktet et godt prosjekt i tillegg til den kryssende tekning omkring lokal/regional industrihistorie. Juryen ser frem til å se nye arbeider vokse ut av prosjektstipendet. Utstillingen håper vi blir vist i vårt kunstnerområde.

Prosjektstipendet og kunstnerstipendet støtter opp om dette unike miljøet av vår by, som gir den et særpreg, som tilbyr oss bredde i opplevelser og bidrar til en levende by. Listen av tidligere stipendiater er imponerende og viser hvilken bredde og kvalitet det er på kunstmiljøet i byen.