Verdiene til Risør kommune

Vi presenterer stolt verdiene til Risør kommune. Disse verdiene ble vedtatt i kommunedirektørens ledergruppe mars 2023. 

Stolt  

  • Vi gir hverandre konstruktive og positive tilbakemeldinger. 
  • Vi har fokus på arbeidsglede bla. ved at alle har god og relevant kompetanse og mestrer oppgavene på en god måte. 
  • Vi forteller hverandre de gode historiene, vi framsnakker hverandre og arbeidet vi utfører. 

Engasjert  

  • Vi setter innbyggerne og samfunnsoppdraget i sentrum . 
  • Vi er opptatt av forbedring og tar i bruk fremtidsrettede løsninger og metoder.
  • Vi tar utfordringene knyttet til klima og natur på alvor.

Raus  

  • Vi har fokus på det vi får til og lærer av våre feil.
  • Vi viser hverandre tillit, er inkluderende, og opptrer respektfullt overfor alle . 
  • Vi er åpne og ærlige, vi snakker med hverandre, ikke om hverandre.