Badevannsprøver

Risør kommune tar ukentlige badevannsprøver fra utvalgte badeplasser fra siste uka i juni til og med første uka i august. Vannprøvene testes for Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) for å avgjøre hvor bra kvaliteten på vannet er. Ved for høye verdier blir informasjon lagt ut på kommunens hjemmeside, Facebook og med oppslag på badeplassen.

Vier prøven verdier over 1000 TKB/100 ml vann tar vi en ny prøve og bading frarådes. Det er fordi faren for å bli syk øker ved høye bakterietall.

Dette betyr de ulike verdiene:

<100 = god kvalitet

100-1000 = akseptabel kvalitet

>1000 = dårlig kvalitet