Varsel om mistanke om svømmekløe

Mistanke om svømmekløe etter bading i Barbulia

Et barn fikk kløende utslett etter bading i Barbulia 1.8. Det kan ikke utelukkes at dette skyldes en allergisk reaksjon mot larver av blodikter. 

Cerkariedermatitt er et kløende utslett som skyldes en allergisk reaksjon når blodikterlarver (cerkarier) trenger inn i huden hos personer som bader i ferskvann. Sykdomsbildet kalles også svømmekløe.

Her kan du lese mer om temaet i FHI smittevernveileder og svømmekløe.