Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Risør kommune har tatt i bruk elektronisk løsning for innsending av rørleggermeldinger. Fra 1. januar 2024 kan det kun leveres søknader via Entreprenørportalen.

Bruk elektronisk søknad

Du må bruke den elektroniske løsningen når du skal søke om

  • tilkobling/utbedring av sanitæranlegg og 
  • installasjon av vannmåler 

I den elektroniske løsningen kan du

  • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer 
  • fylle ut søknader 
  • tegne direkte inn i kartet 
  • sjekke status for dine saker
  • sende ferdigmeldinger 

Slik får du tilgang

Registrer firmaet ditt på tjenestens registreringsside. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten.  
 
Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. Eposten inneholder lenker til: 

  • første gangs pålogging 
  • en web-adresse som er unik for ditt firma  
  • side hvor du kan legge til flere brukere 


La gjerne veiledningsvideoen fra Powel guide deg gjennom registrering, pålogging og det å legge til brukere.  

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Søknad om vannmåler skal sendes inn av godkjent rørlegger.

Når søknaden er godkjent kan du hente vannmåleren på kommunehuset, etter avtale.

Utvendig sanitærarbeid

Du finner mer informasjon i Vilkår og retningslinjer for søknadspliktige sanitærarbeider i Risør kommune (pdf, 22 kb). (PDF, 124 kB) 

Hvis avløp må pumpes, skal man følge Krav til etablering og bruk av private pumpeanlegg. (PDF, 128 kB)

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal rørlegger sende søknad om ferdigmelding til kommunen gjennom entreprenørportalen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal registreres inn i forhold til faste punkter. Et eksempel på skisse i ferdigmelding (pdf, 884 kb (PDF, 884 kB)) viser hvordan du kan gjøre det. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.

Regelverk

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Kommunekart. Velg kartlag øverst til venstre og klikk deretter på vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via søkefeltet.