Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS

Renovasjon og slam blir håndtert av Risør - og Tvedestrand-regionens avfallsselskap As, www.rta.no

Du kan kontakte RTA på telefonnummer 37 14 36 00, eller på epost rta@rta.no.

RTA as