Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS

Renovasjon og slam blir håndtert av Risør - og Tvedestrand-regionens avfallsselskap As,

For åpningstider og mer informasjon, gå til RTA sin hjemmeside: www.rta.no

Du kan kontakte RTA på telefonnummer 37 14 36 00, eller på epost rta@rta.no.

Alle spørsmål vedrørende hytterenovasjon, tømming av søppel og nøkler til søppelboder, rettes til RTA. 

RTA

Hjemmeside 
www.rta.no

Telefonnummer
37 14 36 00

E-post
rta@rta.no