Hovedplan for vann og avløp Risør kommune

Hovedplan vann og avløp 2013 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 1-A Plan- og bygningslov Kap 27-30 og 31 (PDF, 455 kB)

Vedlegg 1-B TEK 10 Kap 15 - tekniske krav til installasjoner (PDF, 433 kB)

Vedlegg 1-C Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (PDF, 994 kB)

vedlegg 2 A Fredrikstad-dommen juni 2007 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 2 B Stavanger-dommen mars 2017 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3 A Felles VA-norm for Østregionen i Agder 23 (PDF, 850 kB)

Vedlegg 3-B F-sak A-256-92 Refusjonsstørrelse (PDF, 95 kB)

Vedlegg 4 Utfordringsdokument til kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB)

Vedlegg 5 Gjennmgang GDP Bossvika VBA (PDF, 264 kB)

Vedlegg 6 - Stasjoner-Bygg VANN (PDF, 27 MB)

Vedlegg 7 Stasjoner Bygg Avløp

Vedlegg 8 Tiltak VANN - spesifikasjoner (PDF, 932 kB)

Vedlegg 9 Tiltak AVØP - spesifikasjoner (PDF, 2 MB)

Vedlegg 10 Saneringstiltak - vann og avløp (PDF, 3 MB)

Vedlegg 11 Røed RA Tilstandsvurdering (PDF, 2 MB)

Vedlegg 12 Tilstandsbeskrivelse vannverk og kloakkrenseanlegg (PDF, 2 MB)

Vedlegg 13 A Handlingsplan VANN (PDF, 109 kB)

Vedlegg 13 B Handlingsplan AVLØP (PDF, 116 kB)