Søk barnehageplass innen 1. mars

Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptak med oppstart i barnehagen høsten 2024.

Barnehage

Bli kjent med barnehagene i Risør. Finn informasjon om hvordan du søker og søknadsfrist. 

Hovedopptak barnehager i Risør 2024

I hovedopptak tildeles plasser fra og med august til barn bosatt i kommunen og som er ett år eller eldre i august. Det tildeles også plasser i september, oktober og november for de barna som fyller ett år disse månedene. 

Søknadsfrist 1. mars.