Rett til tilrettelagt barnehagetilbud

Dersom barnet ikke kan få tilstrekkelig tilrettelegging innenfor det ordinære barnehagetilbudet, er det kommunen som er ansvarlig for å tilrettelegge barnehagetilbudet. Vilkåret for å ha rett til et egnet tilrettelagt barnehagetilbud er at barnet har et tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Her kan du leser mer om tilrettelegging for barn med behov for ekstra støtte     

Foresatte kan melde fra om behov om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Foresatte kan sammen med barnehagen melde fra til kommunen. Barnehagen kan også uten foreldres samtykke søke om tilrettelegging for barnet i barnehagen. Husk å legge ved dokumentasjon.

Her finner du skjema for å melde fra om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne (last opp) (DOCX, 80 kB)

Vi gir kun støtte til barn bosatt i Risør kommune. Hvis barnet er bosatt i andre kommuner, må du melde fra til barnets hjemkommune.

Sakkyndig vurdering eller annen dokumentasjon

Det er ikke noe krav om sakkyndig vurdering i saker der barnet har behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven § 37. Risør kommune ønsker likevel å innhente relevant dokumentasjon som kan belyse saken

Eksempler på relevant dokumentasjon:

  • Sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Medisinsk dokumentasjon fra spesialisthelsetjeneste
  • Legeerklæring
  • Pedagogiske rapporter