Kontakt barnehagemyndigheten

Hva er våre oppgaver?

Barnehagemyndigheten administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning, veiledning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering
  • Tilskudd til private barnehager

Ansatte og kontakt

Janne Broms er barnehagefaglig rådgiver og representerer barnehagemyndigheten i Risør kommune

Velkommen innom oss på i kommunens administrasjonsbygg, Furumoveien 1.