Skole

Bli kjent med Risørskolen. Informasjon om grunnskole og andre opplæringstilbud i Risør.

Nyttige snarveier

Her har vi samlet felles lenker som gjelder for alle skolene. 

Innmelding av 1. trinn og nye elever

Søknadsfrist for innmelding 1. trinn er 15. mars 2024