Hvilken skole skal jeg gå på?

Elevene i Risør kommune går på den skolen som tilhører den skolekretsen hvor elevene har folkeregistrert addresse.

Elevene i grunnskolen i Risør kommune har ikke fritt skolevalg. Hver elev går på den skolen som tilhører han eller hennes skolekrets. Som elev i grunnskolen i Risør skal du gå på enten Risør barneskole, Søndeled skole, Hope oppvekstsenter eller Risør ungdomsskole.

Hvis du flytter til en annen skolekrets skal flyttemelding leveres til begge de aktuelle skolene.