Planer og satsingsområder

Hvordan kan tjenestene utnyttes best mulig, i samspill med lokalsamfunnet for øvrig, til å inkludere, fange opp og følge opp barn og unge slik at hele «landsbyen» kan bidra til at alle barn får gode oppvekstsvilkår? Oppvekstplanen går på tvers av de kommunale tjenesteområdene og skal bidra til at Risør blir et tryggere, mer inkluderende og utviklende samfunn for alle barn og unge. De øvrige planene her går mer i detalj på ulike deler av arbeidet i den enkelte skole og barnehage.

Satsingsområder

Skoler og barnehager jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene, innenfor og på tvers av den enkelte tjeneste. Satsingsområdene er langsiktig utviklingsarbeid som setter arbeidet inn i en større sammenheng og kobler det til Kommuneplan og Oppvekstplan slik at vi bedrer mulighetene for å nå felles overordnede mål.