Pårørendeskole i Risør

Kurs for pårørende til personer med demenssykdom. Kurset går over seks kvelder, med ulike temaer og foredragsholdere.

Når

Første kveld blir tirsdag 25. oktober. Deretter er det de fem påfølgende onsdagene.

Hvor

Dagsenteret på Frydenborgsenteret

Klokkeslett

18:00- 20:30 (21:00)

For nærmere opplysninger og påmelding

Kontakt Caroline Syrdal Wrengbro – demenskoordinator og ergoterapeut

Telefon: 481 23 190

E-post: caroline.syrdal.wrengbro@risor.kommune.no

Påmeldingsfrist

Innen 18. oktober

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen Åsta, Lene, Turid og Caroline

Det vil bli enkel servering

Kontaktinformasjon

Caroline Syrdal Wrengbro
Ergoterapeut
E-post
Mobil 481 23 190

Syn og hørsel