Sivbedet på Randvik renseanlegg

I denne artikkelen vil du finne informasjon og oppdateringer vedrørende sivbedet som ligger ovenfor Randvik renseanlegg. 

Oppdatering 6. juni 2024

I slutten av mars ble det tømt slam fra nok et kammer i sivbedet og vi har nå tømt til sammen 5 av 8 kammer. Tømmingen ble gjennomført som tidligere ved at det står igjen et lag med røtter, og nå mer enn to måneder etter tømming er det god gjenvekst av siv. Kammeret vil ikke bli belastet med slam fra Randvik renseanlegg før vi kommer lenger ut i sesongen og ser at det fortsatt er god vekst og sunne planter.

Det er for tiden god drift ved renseanlegget og analyser viser godt renseresultat. Kommunen mottar meldinger om dårlig lukt fra sivbedet, men det er per nå ikke kjente forhold ved hverken Randvik renseanlegg eller sivbedet som kan forårsake lukt. Det jobbes med å undersøke hva som forårsaker luktproblemet slik at riktig tiltak kan gjennomføres. 

Kommunen venter fortsatt på svar fra Statsforvalter på søknaden om driftstillatelse for sivbedet som ble sendt dem forrige høst.

Bilde som viser sivbedet på Randvik renseanlegg Risør kommune

Oppdatering 30. mai 2023

Risør kommune har mottatt flere henvendelser de siste ukene om ubehagelig lukt fra sivbedet. Lukta kommer hovedsakelig fra kammeret som ble tømt tidligere i år, men det er ikke uvanlig at det lukter mer fra sivbedet på våren enn ellers i året.

Grunnet en kald vår har veksten av sivplanter kommet sent i gang. Sivplantenes funksjon er blant annet å sørge for oksygen til slamlaget så det ikke oppstår anaerobe forhold som skaper vond lukt.

Vi ser derimot at det i den siste tiden har begynt å komme bra med nye skudd, og er derfor positive med tanke på at lukten vil reduseres snart.

Oppdatering 4. april 2023

Arbeidet med fjerning av slam fra sivbedet ble gjennomført som planlagt tidlig i mars, og det er ikke registrert unormal lukt etter tømmingen. I kammeret som ble tømt ligger det igjen et lag med røtter slik at sivplanter kan vokse opp så snart vekstsesongen starter. Når veksten kommer i gang vil kammeret bli forsiktig belastet med slam. Etter hvert som det blir tettere med siv i kammeret vil belastningen øke, dette vil bli nøye fulgt opp av driftspersonellet ved anlegget.

De to kamrene som det tidligere var problemer med hadde god vekst av sivplanter i 2022, og vi regner med at det vil bli enda tettere med sivplanter i disse kamrene i år.

I fjor fikk kommunen henvendelser om problemer med store mengder fluer i naboområder til sivbedet. I år er det derfor hengt opp 35 fuglekasser rundt sivbedet for å lokke insektspisende fugler til området slik at mengden fluer og larver som lever i sivbedet reduseres. 

Oppdatering 22. februar 2023 - utgraving og fjerning av slam

Risør kommune skal grave ut og fjerne slam fra et kammer i sivbedet ved Randvik renseanlegg. Arbeidet er planlagt gjennomført fra 6. - 8. mars og kan føre til problemer med lukt i nærområdet. I tillegg vil det bli en del anleggstrafikk mellom sivbedet og RTA på Hestemyr hvor slammet skal leveres.

Slam er levert til sivbedet fra Randvik renseanlegg siden 2002 og hittil er 3 av 8 kammer blitt tømt. Etter hvert som de enkelte kamrene blir fulle må de tømmes, arbeidet som skal utføres nå er en del av normal rutine for anlegget.

Det vokser i sivbedet - minutt for minutt

Under kan du se to timelaps-filmer fra sesongen 2022 som viser utviklingen av siv i det ene kammeret som vi hadde driftsutfordringer med i 2021 etter tømming.

Oppdatering 16. mai 2022 - det vokser bra i sivbedet

Det spirer bra i sivbedet nå, også i de siste to. Vi har «vannet opp» de operative kamrene, og forsøker nå også med en forsiktig oppstart av kammer 7 og 8. Det er gjort en driftsrevisjon av sedimenteringsbassengene på renseanlegget i uke 18 og 19. I denne operasjonen ble bassengene tømt helt, slik at skrapere, motorer og andre mekaniske komponenter kan funksjonstestes og skiftes ut ved behov. Dette er en operasjon som gjøres omtrent annethvert år.

Det er nå god drift i renseanleggene. Analysene viser godt renseresultat, og når prosessen går som den skal er det også mindre lukt av slammet.

Det vil ikke være full kapasitet på de to siste kamrene før sivet er kommet skikkelig i gang. Derfor er det nødvendig med en viss avtapping av slam for ikke å overbelaste de seks andre. Dette slammet håndteres av RTA/Hestemyr.

Oppdatering 5. april 2022

Risør kommune sitt fokus er å få sivbedet tilbake i normal drift på en så god og effektiv måte som vi kan, uten sjenerende lukt for naboer og omgivelser.

Sivbedet består av åtte kamre som er adskilt med tette skillevegger. De åtte kamrene står på et felles sandlag med drenering som leder vann tilbake til renseanlegget mens slammet blir liggende igjen. Seks av kamrene har vært tilbake i normal drift fra tidlig september 2021 og har blitt belastet med slam gjennom høsten og vinteren. Dette har fungert bra og det har ikke kommet meldinger til Risør kommune om lukt.

Det viktige nå er få i gang drift de to siste kamrene. Før vi kan belaste disse med slam fra Randvik renseanlegg må det være god og tett vekst av planter for å unngå luktproblemer. Ut fra utviklingen vi observerte i fjor høst, tror vi at det er god sjanse for gjenvekst. Hvis det mot formodning ikke blir gjenvekst kan vi enten grave ut kamrene helt ned på sanden og restarte dem, eller plante nye planter i kompostjorden som ligger i kamrene.

Vi har stor respekt for dere naboer som opplever denne uheldige sitasjonen, og forstår godt at dere er frustrerte. Vi registrerer alle klager på lukt og det er kommunen selv som er tilsynsmyndighet etter forurensingsloven.

Oppdateringer fra 2021


Planbeskrivelse Randheia 

Planbeskrivelse Randheia rev. 27.06.2016.pdf