Skogbruk og landbruk

Skogbrukssjef for Risør og Gjerstad

Risør har felles skogbrukssjef med Gjerstad kommune, med arbeidssted Gjerstad. 

Kontakt

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad og Risør