Dyrevelferd

Det er Mattilsynet som er tilsynsmyndighet for dyrevelferd.

Alle forskrifter knyttet til dyrehold https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/  finner du her. Går du med planer om bygging/ombygging av husdyrrom må du sjekke at bygget er i samsvar med forskriftene om dyrehold for de ulike dyreslagene.

Mattilsynet har også utviklet en varslingsknapp på sin hjemmeside https://www.mattilsynet.no/ som kan benyttes om du vil melde fra om mistenkelig dyrehold.