Torgsalg

Risør kommune ønsker en variert og livlig torghandel. All bruk av torg- og fortausareal til salgsvirksomhet, som standplass, eller for kulturaktiviteter, forutsetter tillatelse fra Risør kommune.

Det er seks torvplasser i Risør, hvorav fire leies ut og to er for lag/foreninger (se kart over torvplassene (PDF, 179 kB)). For sistnevnte plasser krever ikke kommunen leie, og plassene disponeres etter søknad eller på dagsbasis etter «førstemann-til-mølla»-prinsippet.

Faste torgplasser leies ut etter søknad. Det skal i søknaden dokumenteres

• behov for plass (størrelse)
• hvilke varetyper som skal omsettes
• hvilket tidsrom (dag og tid) salgsvirksomheten skal foregå
• evt. ønske om spesiell plass

Søknaden sendes til kommunens postmottak (epost eller brev).

Søknadsfrist er 1. mars. Utenom hovedopptak tildeles tilgjengelige plasser fortløpende.

Ved tildeling forutsettes at plassen nyttes store deler av perioden. 

Priser 2024:

I sesong (pr. mnd.: mai, juni, juli, august, september)

  • kr. 1304,- pr. plass uten strøm
  • kr. 1955 - pr. plass med strøm

Pr. dag:

  • kr. 195,- pr. plass

For helårlig leie (1. april – 31. mars):

  • Kr. 6515,- pr. plass uten strøm
  • Kr. 9772- pr. plass med strøm

Utenom sesong er det gratis torvplass i Risør. Strøm koster eventuelt 633 kr pr måned.

Ved fordeling av plassene vil de som omsetter varer fra egen produksjon ha fortrinn.

Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og foretak som bidrar til omsetning av kortreist mat, økologiske matvarer og/eller lokalt produserte varer med vekt på gjenbruk, kan leie torgplasser til redusert pris, og for kortere tidsrom, på anvist plass.

Leietiden for torvplasser er maksimalt fra 1. april til 31. mars.

Søknadsfrist er 1. mars. Utenom hovedopptak tildeles tilgjengelige plasser fortløpende.

Regler for handel og bruk av offentlig areal i sentrum - torgreglement (PDF, 103 kB)