Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet personer med demens

Ansatte i avdelingen Enhet personer med demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 E-post

Frydenborgsenteret

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet somatikk

Ansatte i avdelingen Enhet somatikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 E-post

Frydenborgsenteret