Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering og enhet psykisk helse og rus 970 30 664 Ingeborg.Hemminghytt.Morka@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Enhet psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering og enhet psykisk helse og rus 970 30 664 Ingeborg.Hemminghytt.Morka@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret