Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet bosetting, opplæring og inkludering - Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer avd. Linken 37 14 97 92 922 41 248 E-post

Tjenestested Linken