Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet kultur

Ansatte i avdelingen Enhet kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder og kultursjef 37 14 96 52 918 09 698 Anna.Stina.Naess@risor.kommune.no