Ansattoversikt


Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 42 251

Besøksadresse
Furumoveien 1
Frydendal

Postadresse
Postboks 158
4952 Risør

E-post
post@risor.kommune.no

Ansatte i PPT