Ansattoversikt


Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider unn.torill.aasboe@risor.kommune.no
Lærer 916 42 408 bjorn.aasestad@risor.kommune.no
Lærer 959 07 907 bernhard.arntsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 414 27 563 ane.guro.ausland@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 975 19 843 frode.ausland@risor.kommune.no
Kantineleder

Ungdomsskolen

Lærer 949 84 578 birte.faersnes.dahle@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Sosiallærer 959 42 894 elin.eliassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 452 14 095 marius.ellefsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 934 89 374 Stine.Palmyr@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Rådgiver 413 39 204 steinar.gundersen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 995 89 549 benedict.gartner@risor.kommune.no
Lærer 902 09 085 reidun.hansen@risor.kommune.no
Konsulent 901 69 658 torunn.strom.ingvaldsen@risor.kommune.no
Lærer 477 17 105 lena.kittelsen@risor.kommune.no
Lærer 924 33 411 tellef.kveim@risor.kommune.no
Lærer 957 58 083 ina.lindberg@risor.kommune.no
Fagarbeider nerminka.lutvica@risor.kommune.no
Lærer kjell.nordal@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 918 63 546 gry.m.naess@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 923 09 363 karoline.norin.olsen@risor.kommune.no
Fagarbeider lisbeth.ormshammer@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 905 84 404 Karin.Beathe.Oseid@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 913 06 481 renate.rodsdalen@risor.kommune.no
Lærer 478 15 433 sigurd.skorstol@risor.kommune.no
Lærer 952 68 030 per.herman.skuland@risor.kommune.no
Fagarbeider merete.stebekk@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 920 83 172 mads.stebekk.moe@risor.kommune.no
Lærer 988 63 331 tone.gry.stiansen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Konsulent og kontaktperson Visma skole 901 69 658 miriam.sorbo.eriksen@risor.kommune.no

Permisjon 

Lærer 994 43 404 olav.thomassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Inspektør 959 04 136 grethe.oliver.vogt@risor.kommune.no