Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet plan- og byggesak

Ansatte i avdelingen Enhet plan- og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør bygge- og delingssaker 900 89 968 torstein.brathen@risor.kommune.no
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør 900 94 961 Liv.Kirsten.Eide@risor.kommune.no

Kommunehuset

Saksbehandler plan- og byggesak 900 75 167
Saksbehandler plan- og byggesak 900 85 326 Jorn.Kare.Haugland@risor.kommune.no
Avdelingsingeniør kart og oppmåling 900 29 484 ahmed.imad.joseph@risor.kommune.no

Kommunehuset

Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør 945 14 862 frode.lindland@gjerstad.kommune.no

Arbeidssted: Gjerstad kommune

Avdelingsingeniør plan- og byggesak 900 49 742 anders.auten.pedersen@risor.kommune.no
Enhetsleder plan- og byggesak 474 54 768 heidi.rodven@risor.kommune.no

Kommunehuset

Saksbehandler plan- og byggesak 901 03 416 Victoria.Sundsli@risor.kommune.no

Permisjon ut januar 2023