Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Helse

Ansatte i avdelingen Enhet Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 97 65

Krags gate 48B

Åpen mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30

Postadresse: Risør helsestasjon, Krags gate 48B, 4950 Risør

Helsesykepleier 902 29 124 Renate.Arntsen@risor.kommune.no
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen 945 08 419 Inger.Urfjell.Asdal@risor.kommune.no

Send gjerne sms

Førstesekretær 911 08 560 veronica.dahlstrom@risor.kommune.no
Helsesykepleier 902 99 788 ddoranei@risor.kommune.no
Systemkoordinator Individuell Plan (IP) 918 30 135 Elin.Evensen@risor.kommune.no

Arbeidssted kommunehuset.

Enhetsleder Helsetjenester 911 31 590 bjorn.haugersveen@risor.kommune.no
Fagansvarlig helsesykepleier 908 84 881 solveig.lokke.kvinnesland@risor.kommune.no
Kommunepsykolog 906 72 974 eric.nonseid@risor.kommune.no
Helsesykepleier/Spes. Spe-og småbarns psykiske helse 482 68 807 Anita.Ronningen.Sandberg@risor.kommune.no
Fysioterapeut 992 62 037 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no