Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hver tirsdag 945 08 404
Korttidsavdeling 902 74 180
Hjelpemiddeltekniker 975 15 182 anders.berg@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig Hjemmetjenesten 489 96 379 Bodil.Gammelseter@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Ergoterapeut 482 07 003 trond.halvorsen@risor.kommune.no
Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615 Asta.Hegdahl@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Enhetsleder rehabilitering og hjemmetjenester 970 30 664 ihm@risor.kommune.no
Fagutviklingssykepleier 913 55 670 astrid.t.rasmussen@risor.kommune.no
Fysioterapeut 482 07 004 Hilde.Skoglund@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutvikler rehabilitering 945 08 396 christine.kasin.sonningdal@risor.kommune.no
Fysioterapeut 992 62 037 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no
Kreftkoordinator 904 75 251 kreftkoordinator@risor.kommune.no
905 32 611
Fysioterapeut 901 58 514 Silje.Vaerland@risor.kommune.no
Fysioterapeut 468 36 206 bethine.harila.walle@risor.kommune.no
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger 480 02 497 tanja.wang@risor.kommune.no
Ergoterapeut 481 23 190 Caroline.Syrdal.Stenersen@risor.kommune.no

Syn og hørsel