Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
412 40 148
Nestleder Helse- og omsorgskomiteen 954 28 839 rigmor_eiker6@msn.com
Leder kulturkomiteen 908 91 229 l-j-la@getmail.no

Medlem bystyret
Leder kulturkomiteen

Leder Helse- og omsorgskomiteen 920 99 585 ole-henrik.g@hotmail.com
Nestleder 979 71 363 tove1970hansen@gmail.com

Nestleder komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring

Nestleder kontrollutvalget 982 10 596 rune.hansen@skanska.no
Varaordfører 901 14 365 vikhauge@gmail.com
415 17 600 elen.lauvhjell@risor.kommune.no

.

Ordfører 37 14 96 35 916 48 522 Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no
Leder Miljø- og teknisk komité 907 80 822 paal.e.salvesen@me.com
Komiteleder 402 02 693 sara.ruud@gmail.com

Leder komite for barnehage, skole og voksenopplæring

Nestleder kulturkomiteen 951 95 701 sigbjorn.tonnesland@sourceit.no

Medlem bystyret
Nestleder kulturkomiteen

Leder kontrollutvalget 905 30 565 oesterho@online.no