Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet eiendom og teknisk

Ansatte i avdelingen Enhet eiendom og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
175
110 37 01 38 88 E-post
Avd.leder Tekniske tjenester 37 14 96 30 916 97 985 E-post

Tekniske tjenester

Avdelingsingeniør, vann og avløp 37 14 96 89 406 28 602 E-post
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 E-post
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 E-post
Saksbehandler 37 14 96 33 995 33 845 E-post

Kommunale eiendomsgebyr, parkering, spillemiddler

Driftsingeniør, bygg 37 14 96 53 993 58 387 E-post
Avdelingsleder Eiendom 37 14 96 25 945 08 398 E-post
Formann eiendom 481 55 895 E-post
Avdelingsleder Renhold 37 14 96 15 481 38 700 E-post

Renhold

945 21 111
37 14 36 00 E-post

Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS

Interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei

Prosjektingeniør, bygg 37 14 96 60 907 80 811 E-post
Saksbehandler 37 14 96 78 995 86 808 E-post

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt

Avdelingsingeniør, VA- og komm.tekniske prosjekter 37 14 96 75 E-post