Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet eiendom og teknisk

Ansatte i avdelingen Enhet eiendom og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 01 38 88
175
110 37 01 38 88 postmottak@arendal.kommune.no
Avd.leder Tekniske tjenester 37 14 96 30 916 97 985 odd.arne.borset@risor.kommune.no

Tekniske tjenester

Avdelingsingeniør, vann og avløp 37 14 96 89 406 28 602 nina.lieng.christiansen@risor.kommune.no
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 einar.werner.froyna@risor.kommune.no
Enhetsleder Eiendom og teknisk 37 14 96 70 930 84 213 einar.werner.froyna@risor.kommune.no
Saksbehandler 995 33 845 Lise.Froyna@risor.kommune.no

Kommunale eiendomsgebyr, parkering, spillemiddler

Avdelingsleder - Østre Agder Brannvesen 489 95 314
Driftsingeniør, bygg 37 14 96 53 993 58 387 kay.henning.holum@risor.kommune.no
Avdelingsleder Eiendom 37 14 96 25 945 08 398 Jurij.Kirol@risor.kommune.no
Formann eiendom 481 55 895 geir.lyngaas@risor.kommune.no
Avdelingsleder Renhold 37 14 96 15 481 38 700 Turid.Reiersen@risor.kommune.no

Renhold

945 21 111
37 14 36 00 rta@rta.no

Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS

Interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei

Prosjektingeniør, bygg 37 14 96 60 907 80 811 Tom.thorvaldsen@risor.kommune.no
Saksbehandler 37 14 96 78 995 86 808 marit.mo.wroldsen@risor.kommune.no

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt

Avdelingsingeniør, VA- og komm.tekniske prosjekter 37 14 96 75 lcz@risor.kommune.no