Ansattoversikt


Risør kommune - Oppvekst - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Lærer 37 14 30 50 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 E-post
Kantineleder 37 14 30 50

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 E-post
Ungdomsskolen
Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 37 14 30 51 945 02 250 E-post
Sosiallærer 37 14 30 85 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 E-post
Ungdomsskolen
Skolesekretær 37 14 30 50 E-post
Lærer 37 14 30 70 E-post
Ungdomsskolen
Rådgiver 37 14 30 55 E-post

Ungdomsskolen

Spesiallærer 37 14 30 75 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 15 30 75 E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Inspektør og kontaktperson Visma skole 37 14 30 52 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 E-post
Inspektør 37 14 30 53 E-post

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 65 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 E-post
Ungdomsskolen
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 85 E-post
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 75 E-post
Ungdomsskolen