Ansattoversikt


Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 37 14 30 81 unn.torill.aasboe@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 50 bernhard.arntsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 ane.guro.ausland@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 50 frode.ausland@risor.kommune.no
Kantineleder 37 14 30 50

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 birte.faersnes.dahle@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Sosiallærer 37 14 30 85 elin.eliassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 14 30 60 marius.ellefsen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 Stine.Palmyr@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 inger.gjermundsen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Rådgiver 37 14 30 55 steinar.gundersen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Spesiallærer 37 14 30 75 anita.haavig@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 37 15 30 75 reidun.hansen@risor.kommune.no
Fagarbeider 37 14 30 81 randi.hope@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 60 tellef.kveim@risor.kommune.no
Inspektør 37 14 30 53 jan.lillefjaere@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 37 14 30 51 920 83 172 mads.stebekk.moe@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 65 kjell.nordal@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 gry.m.naess@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Fagarbeider 37 14 30 81 lisbeth.ormshammer@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 80 Karin.Beathe.Oseid@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 70 per.herman.skuland@risor.kommune.no
Fagarbeider 37 14 30 81 merete.stebekk@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Lærer 37 14 30 85 tone.gry.stiansen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Konsulent og kontaktperson Visma skole 37 14 30 50 Miriam.Sorbo.Eriksen@risor.kommune.no
Lærer 37 14 30 75 olav.thomassen@risor.kommune.no
Ungdomsskolen
Inspektør 37 14 30 52 grethe.oliver.vogt@risor.kommune.no