Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet plan- og byggesak

Ansatte i avdelingen Enhet plan- og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør 37 14 96 16 900 94 961 E-post
Kommunehuset
Saksbehandler 37 14 96 22 E-post
Kart og oppmåling 37 14 96 43 E-post

Kommunehuset

Avdelingsingeniør 37 14 96 36 E-post

Kommunehuset

Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør 37 11 97 73 945 14 862 E-post

Arbeidssted: Gjerstad kommune

Sekretær 37 14 96 79 E-post

Kommunehuset

Avdelingsingeniør 37 14 96 39 E-post
Leder Enhet plan- og byggesak 37 14 96 13 474 54 768 E-post

Kommunehuset

Prosjektleder RUV - Risør Utvikling og Vekst 37 14 96 80 911 68 798 E-post