Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Enhet Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 37 14 97 63 902 29 124 E-post
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen 37 14 97 62 945 08 419 E-post

Send gjerne sms

Rådgiver Helse- og omsorg 909 24 509 E-post
Førstesekretær 37 14 97 65 E-post
Ungdomskontakt og SLT-koordinator 918 30 135 E-post

Arbeidssted kommunehuset.

Enhetsleder Helsetjenester 37 14 97 33 911 31 590 E-post
37 14 97 65

Krags gate 48B

Åpen mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30

Postadresse: Risør helsestasjon, Krags gate 48B, 4950 Risør

Fagansvarlig helsesykepleier 37 15 37 63 908 84 881 E-post
Helsesykepleier og familieterapeut 37 14 97 66 902 84 115 E-post

Skolehelsetjenesten Risør barneskole tlf.: 37 14 30 57

Helsesykepleier 37 14 97 63 E-post